Cart 0
Placeholder

Aangifte schenkbelasting

400.00

document type :

Categorie:

FiscaalContract – Aangifte schenkbelasting

Mocht u net een grote schenking hebben gedaan of ontvangen voor de eigen woning, de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling, schenking van een dure studie, vrij van recht wil schenken, of gewoon een schenking hoger dan de jaarvrijstelling dan dient de verkrijger een aangifte schenkbelasting te doen. U moet voor 31 januari volgend op het jaar dat u de schenking hebt ontvangen de aangifte in te dienen. Vervolgens ontvangt u een voorlopige aanslag schenkbelasting die u dient te betalen.

Indien het een uitzonderlijke of complexere situatie betreft behouden wij het recht voor de opdracht te weigeren en je een offerte uit te brengen om de aangifte te doen. Je kunt denken aan het schenken van een landgoed, een complexere aangifte omdat het een overdracht van een onderneming betreft, het een zeer groot vermogen betreft, er samenloop is met meerdere vrijstellingen.

U bestelt de aangifte en rekent af. Vervolgens stuurt u ons een mail met daarin de volgende gegevens:

  • NAW gevens van de schenker en ontvanger incl. BSN en geboorte datum;
  • Relatie met de schenker;
  • Gegevens van de schenking, bedrag, voorwerp, kadastrale gegevens onroerende zaak, onderneming, etc.
  • Gegevens eerdere schenkingen;
  • Indien van toepassing een vrijstelling;
  • Wie de schenkbelasting betaalt, (verkrijger is goedkoper);
  • Is er een notariele akte van de schenking gedaan;
  • Correspondentie adres;

Uiteraard is het mogelijk om vooraf contact met ons op te nemen, 015 – 700 9714 dan wel info@fiscaalcontract. Uiteraard kunt u bij ons ook een schenkingsplan op laten maken of een estate planningsadvies of een testament analyse laten maken.

HET TEAM FISCAALCONTRACT