Cart 0

Lineaire hypotheek

Vanaf 2013 is het verplicht om op een hypothecaire lening af te lossen indien u niet onder het overgangsrecht valt. De aflosmogelijkheden zijn lineair of  annuïtair. De sanctie op het niet aflossen is dat u de rente van de eigen woning lening niet mag aftrekken. Met dit model kunt u de lineaire aflossing en rente berekenen, benodigd voor de aangifte inkomstenbelasting. Een handige aanvulling op de overeenkomst eigen woning lening van de BV. Het rekenmodel lineaire hypotheek bevat een korte toelichting. U kunt tevens de WOZ waarde en het aftrekbare inkomstenbelasting tarief invullen.

Het rekenmodel genereert een lineair overzicht per maand tot het einde van de looptijd. Het is dus een algemeen bruikbaar rekenmodel geschikt om een lineaire lening te maken maar ook om een Eigen Woning lening te maken.

25.00

document type : .xlsx

Categorie: Tags: , ,

Vanaf 2013 is het verplicht om op een hypothecaire lening af te lossen indien u niet onder het overgangsrecht valt. De aflosmogelijkheden zijn lineair of  annuïtair. De sanctie op het niet aflossen is dat u de rente van de eigen woning lening niet mag aftrekken. Met dit model kunt u de lineaire aflossing en rente berekenen, benodigd voor de aangifte inkomstenbelasting. Een handige aanvulling op de overeenkomst eigen woning lening van de BV. Het rekenmodel lineaire hypotheek bevat een korte toelichting. U kunt tevens de WOZ waarde en het aftrekbare inkomstenbelasting tarief invullen.

Het rekenmodel genereert een lineair overzicht per maand tot het einde van de looptijd. Het is dus een algemeen bruikbaar rekenmodel geschikt om een lineaire lening te maken maar ook om een Eigen Woning lening te maken.