Cart 0

Waardering IB onderneming

Met dit rekenmodel waardering IB onderneming kan een eerste aanzet worden gegeven om te beoordelen of een IB onderneming, een eenmanszaak of Vof, ruisend of geruisloos in te brengen. Om te beoordelen of het zinvol is om je IB ondernemingsactiviteiten om te zetten in een BV structuur dan wel om je VPB ondernemingsactiviteiten weer in een IB onderneming vorm te geven, kun je ons rekenmodel BV gebruiken.

Dit model berekent de badwill of goodwill. Met de uitkomst van dit rekenmodel heb je een cijfermatig uitgangspunt om te beoordelen of je ruisend of geruisloos wil reorganiseren. Je zult uiteraard op basis van de leeftijd van de ondernemer moeten beoordelen wat de maximaal te bedingen lijfrenteverplichting is, eventueel aangevuld met de jaarruimte en reserveringsruimte van het betreffende kalenderjaar. De berekende goodwill zal derhalve moeten worden afgezet tegen de maximale stakingswinstlijfrente. Om de stakingswinstlijfrente te berekenen kun je bij ons eveneens een berekening bestellen, het actuariele lijfrenteverplichting berekening.

20.00

document type : .xls

Categorie:

Waardering IB onderneming

Met dit rekenmodel waardering IB onderneming kan een eerste aanzet worden gegeven om te beoordelen of een IB onderneming, een eenmanszaak of Vof, ruisend of geruisloos in te brengen. Om te beoordelen of het zinvol is om je IB ondernemingsactiviteiten om te zetten in een BV structuur dan wel om je VPB ondernemingsactiviteiten weer in een IB onderneming vorm te geven, kun je ons rekenmodel BV gebruiken.

Dit model berekent de badwill of goodwill. Met de uitkomst van dit rekenmodel heb je een cijfermatig uitgangspunt om te beoordelen of je ruisend of geruisloos wil reorganiseren. Je zult uiteraard op basis van de leeftijd van de ondernemer moeten beoordelen wat de maximaal te bedingen lijfrenteverplichting is, eventueel aangevuld met de jaarruimte en reserveringsruimte van het betreffende kalenderjaar. De berekende goodwill zal derhalve moeten worden afgezet tegen de maximale stakingswinstlijfrente. Om de stakingswinstlijfrente te berekenen kun je bij ons eveneens een berekening bestellen, het actuariele lijfrenteverplichting berekening.

De belastingdienst gaat bij het beoordelen van de waarde van een IB onderneming uit van het waarderingsmodel waarbij de laatste 3 boekjaren worden beoordeeeld. Het laatste boekjaar wordt hierbij vermeingvuldigd met 3, het op 1 na oudste boekjaar wordt vermenigvuldigd met 2 en het oudste boekjaar wordt vermeingvuldigd met 1. Vervolgens worden er correcties aangebracht voor het hebben van persoonlijke goodwill en synergievoordelen en zodoende komt er een uitkomst. Er is vanuit financieel oogpunt veel kritiek te leveren over dit waarderingsmodel, maar dit is nu eenmaal de methode waarmee je een akkoord kunt bereiken.

Uiteraard kunnen wij u bij elk aspect helpen en nemen graag wat werk en verantwoordelijkheid uit handen. U kunt contact met ons opnemen om een ruisende of geruisloze inbreng wel dan wel een geruisloze terugkeer te begeleiden.