Cart 0

Addendum 30% regeling

Dit document betreft een aanvulling op een arbeidsovereenkomst met een uit het buitenland aangetrokken werknemer die aan de zogenaamde 30% regeling in de loonbelasting voldoet. Hierin worden derhalve de fiscale consequenties van de 30% regeling vastgelegd. De 30% regeling kan ook voor uitgezonden werknemers worden toegepast (Nedeco-regeling). Het bereik is echter niet heel groot en bij toepassing bij uitgezonden werknemers kan uiteraard contact worden opgenomen.

Deze overeenkomst is zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld. De meeste ingekomen werknemers spreken geen Nederlands maar wel Engels. Voor meer engelstalige overeenkomsten kun je contact met ons opnemen.

29.00

document type : .docx

Categorie: Tags: ,

FISCAALCONTRACT – ADDENDUM 30% REGELING, 30% RULING

Dit document betreft een aanvulling op een arbeidsovereenkomst met een uit het buitenland aangetrokken werknemer die aan de zogenaamde 30% regeling in de loonbelasting voldoet. Hierin worden derhalve de fiscale consequenties van de 30% regeling vastgelegd. De 30% regeling kan ook voor uitgezonden werknemers worden toegepast (Nedeco-regeling). Het bereik is echter niet heel groot en bij toepassing bij uitgezonden werknemers kan uiteraard contact worden opgenomen.

Deze overeenkomst is zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld. De meeste ingekomen werknemers spreken geen Nederlands maar wel Engels. Voor meer engelstalige overeenkomsten kun je contact met ons opnemen.

Ook voor het aanvragen van de 30% regeling, het behouden van de 30% regeling, het maken van bezwaar of het voeren van beroepsprocedures alsmede arbeidsrechtelijke/juridische ondersteuning of het doen van de aangiftes inkomstenbelasting voor deze werknemers kunnen wij worden ingezet. Ook geven wij cursussen op internationaal arbeidsrechtelijk, internationaal sociaal verzekeringstechnische en fiscale gebied. De 30% regeling behoort tot ons specialisme. Tevens hebben wij goede contacten met loonadministratiekantoren die de loonadministratie voor deze bijzondere groep werknemers kan voeren.

Het document bevat 1 artikel dat eventueel ook in een arbeidsovereenkomst kan worden gevoegd. Zoals hierboven is medegedeeld kan op juridsch en fiscaal gbied door ons ondersteuning worden verleend.