Cart 0

Checklist juridische splitsing

Ben je van plan een juridische splitsing te gebruiken voor je reorganisatie plannen dan is een splisting een uitstekend middel om dat doel te bereieken. De juridische splisting heeft als voordeel dat alle zaken onder algemene titel overgaan in tegenstelling tot de meeste andere reorganisatievormen.

Het BW onderscheidt 2 varianten waarbij de vermogensbestanddelen onder algemene titel worden overgedragen van de ene naar de andere BV dan wel met behulp van een nieuw op te richten BV. Zo is er de zuivere splitsing waarbij de ene rechtspersoon ophoudt te bestaan, de afsplisting waarbij het gehele of een deel van een rechtspersoon wordt overgedragen aan een andere rechtspersoon. Deze checklist is voor alle varianten bruikbaar en heeft derhalve een algemeen karakter. Je zal zelf op de details van de specifieke situatie moeten letten. Een splitsing is doorgaans een uitdagende klus voor een specialist.

28.00

document type : .docx

Categorie:

FISCAALCONTRACT – JURIDISCHE SPLITSING

Ben je van plan een juridische splitsing te gebruiken voor je reorganisatie plannen dan is een splisting een uitstekend middel om dat doel te bereieken. De juridische splisting heeft als voordeel dat alle zaken onder algemene titel overgaan in tegenstelling tot de meeste andere reorganisatievormen.

Het BW onderscheidt 2 varianten waarbij de vermogensbestanddelen onder algemene titel worden overgedragen van de ene naar de andere BV dan wel met behulp van een nieuw op te richten BV. Zo is er de zuivere splitsing waarbij de ene rechtspersoon ophoudt te bestaan, de afsplisting waarbij het gehele of een deel van een rechtspersoon wordt overgedragen aan een andere rechtspersoon. Deze checklist is voor alle varianten bruikbaar en heeft derhalve een algemeen karakter. Je zal zelf op de details van de specifieke situatie moeten letten. Een splitsing is doorgaans een uitdagende klus voor een specialist.

De juridische splitsing kent juridische en fiscale vereisten. De gehele procedure zal moeten worden doorlopen tot aan de notariele akte van fusie. Deze reorganisatie vorm bevindt zich op het snijvlak van juridische en civiele vereisten. Dit is de specialiteit van Fiscaalcontract!

Uiteraard bestaat de mogelijkheid de reorganisatie door ons dan wel in samenwerking met uit te voeren. Uiteraard kunnen we ook ondersteunen bij vragen. De checklist heeft een toelichting.