Cart 0
Placeholder

Echtscheidingsberekening pensioen eigen beheer

Bij ons kan je je pensioen, dat je in eigen beheer hebt opgebouwd tijdens je huwelijk of samenleveingsperiode, laten verdelen. Hiervoor zijn een aantal berekeningen nodig. Er zijn een tweetal scenario’s bedenkbaar. Het eerste scenario is dat je het pensioen verdeeld maar in de eigen BV laat zitten. Een ander scenario is dat de pensioen BV voor de partner die de onderneming niet voortzet een bedrag laat afstorten bij een externe verzekeraar.

Een pensioenverdeling op basis van verevening houdt in dat het pensioen in eigen beheer in stand wordt gelaten maar wel wordt verdeld. Er wordt een berekening gemaakt waarin het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde pensioen voor de helft wordt verdeeld. De periode van voor het huwelijk blijft in principe buiten de verdeling. Het weduwepensioen wordt verdeeld alsof er sprake is van uitdiensttreding op het moment van de scheiding. Een nadeel van deze methode kan zijn dat de partner die niet meer betrokken is bij de onderneming wel afhankelijk blijft van de resultaten die de ex partner in de toekomst met de betreffende onderneming behaalt.

500.00

document type :

Categorie:

Echtscheidingsberekening pensioen eigen beheer

Bij ons kan je je pensioen, dat je in eigen beheer hebt opgebouwd tijdens je huwelijk of samenleveingsperiode, laten verdelen. Hiervoor zijn een aantal berekeningen nodig. Er zijn een tweetal scenario’s bedenkbaar. Het eerste scenario is dat je het pensioen verdeeld maar in de eigen BV laat zitten. Een ander scenario is dat de pensioen BV voor de partner die de onderneming niet voortzet een bedrag laat afstorten bij een externe verzekeraar.

Een pensioenverdeling op basis van verevening houdt in dat het pensioen in eigen beheer in stand wordt gelaten maar wel wordt verdeld. Er wordt een berekening gemaakt waarin het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde pensioen voor de helft wordt verdeeld. De periode van voor het huwelijk blijft in principe buiten de verdeling. Het weduwepensioen wordt verdeeld alsof er sprake is van uitdiensttreding op het moment van de scheiding. Een nadeel van deze methode kan zijn dat de partner die niet meer betrokken is bij de onderneming wel afhankelijk blijft van de resultaten die de ex partner in de toekomst met de betreffende onderneming behaalt.

Om het laatst genoemde nadeel te  verhelpen is het ook mogelijk een berekening te maken op basis van conversie. De aanspraak wordt voor de bij de onderneming vertrekkende partner bij een professionele verzekeraar ondergebracht. Het pensioen wordt verdeeld zodat een ieder zijn eigen pensioenaanspraak krijgt. Dat houdt in dat er geen onderlinge afhankelijkheid meer is van elkaars leven. Dit is de situatie die het meest voorkomt en voor de pensioen BV en de actieve onderneming doorgaans een flinke aderlating is. Er zal vaak een financiering bij de bank moeten worden aangevraagd om het bedrag dat in een keer bij de professionele verzekeraar moet worden afgestort, te financieren.

Om een dergelijke berekening te maken bestel en betaal je de berekening en stuur je ons de volgende gegevens toe:

  • De naw gegevens van beide partners en de gevens van de pensioen BV;
  • Welke persoon blijft werkzaam in de BV en welke vertrekt;
  • De pensioenbrief ook wel pensioenovereenkomst genoemd;
  • De (verwachte) scheidingsdatum;
  • De laatste definitieve pensioenberekening;
  • De jaarrekeningen van de pensioen BV en de werkmaatschappij;
  • De laatste aangifte vennootschapsbelasting;
  • De overige bijzonderheden van het geval om de berekening te kunnen maken per mail/post;

Nadat wij die gevens heb ontvangen, nemen wij contact met je op om de echtscheidingsberekening af te stemmen en sturen wij u de gevraagde berekening op per mail.