Cart 0

Koopcontract aandelen (uitgebreid)

Deze overeenkomst inzake koop en verkoop is geschikt om de overeenstemming die je hebt bereikt met de koper of verkoper vast te leggen. Vervolgens ga je naar de notaris om de aandelen daadwerkelijk te leveren.

Deze aandelenkoop overeenkomst bevat vele modaliteiten en specifiek juridische aangelegenheden. Deze koopovereenkomst voor aandelen is geschikt als je aandelen verkoopt of koopt en verschillende financieringsscenario’s nodig hebt. Je kunt de aandelen direct afrekenen bij de koopovereenkomst of pas bij de notaris. Je kunt de koopsom geheel of gedeeltelijk schuldig blijven, etc.

25.00

document type : .doc

Categorie: Tag:

Fiscaal contract overeenkomst koop en verkoop aandelen (uitgebreid)

Deze overeenkomst inzake koop en verkoop is geschikt om de overeenstemming die je hebt bereikt met de koper of verkoper vast te leggen. Vervolgens ga je naar de notaris om de aandelen daadwerkelijk te leveren.

Deze aandelenkoop overeenkomst bevat vele modaliteiten en specifiek juridische aangelegenheden. Deze koopovereenkomst voor aandelen is geschikt als je aandelen verkoopt of koopt en verschillende financieringsscenario’s nodig hebt. Je kunt de aandelen direct afrekenen bij de koopovereenkomst of pas bij de notaris. Je kunt de koopsom geheel of gedeeltelijk schuldig blijven, etc.

Deze overeenkomst is minder gemakkelijk in te vullen omdat je gericht een scenario moet kiezen en de overige artikelen nauwgezet moet doorlezen.  Mocht je iets minder specifiek willen zijn dan kun je de korte aandelen koopovereenkomst nemen, waarin bijvoorbeeld minder verschillende financieringsvarianten staan opgenomen en waar je minder bijzondere bepalingen hebt staan.

 

Indien je meer betaalt dan de zichtbaar intrinsieke waarde van de jaarrekening mag je fiscaal geen goodwill opnemen. Deze waarde komt terug in de waarde van je deelneming. Dit is anders indien je niet de aandelen van de BV koopt maar de afzonderlijke activa en passiva. Indien je dan meer betaalt dan de zichtbaar intrinsieke waarde dan kun je goodwill opnemem in je fiscale balans en deze in 10 jaar afschrijven. De wijze van kopen van een onderneming heeft invloed op de financiering. Daarnaast kunnen thin cap regels de rente aftrek van je financiering beperken. Mocht u advies willen bij een overnameproces dan kunt u contact met ons opnemen.

De volgende bepalingen zijn opgenomen:

 • Koop en verkoop aandelen
 • Levering;
 • Koopprijs met verschillende financieringsvarianten;
 • Risico’s;
 • Garanties;
 • Gevolgen onjuistheid garanties;
 • Non concurrentiebeding en andere beperkingen;
 • Terugtreding verkoper/Koper;
 • Overeenkomst niet overdraagbaar;
 • Voorafgaande voorwaarden en zekerheid;
 • Kosten;
 • Geen ontbinding;
 • Geen afstand van recht;
 • Bijlagen en annexen;
 • Verkoop belang;
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Andere suggesties…