Cart 0

Min-Max Contract

Een min-max contract is een oproepcontract die de minimum en maximum uren per een bepaalde tijdseenheid wil vastleggen. Er zijn drie soorten oproepcontracten, een nul urencontract die geen werkuren wil vastleggen en een voorovereenkomst oproepcontract die de risico’s op loondoorbetaling bij ziekte, ontslagbescherming, etc. zo lang mogelijk zo beperkt mogelijk wil houden.

Deze overeenkomst bevat een ruime toelichting. je kunt derhalve zelf de overeenkomst nader redigeren indien nodig en de feitelijke uitvoering van deze voorovereenkomst beheren.

18.00

document type : .docx

Categorie:

fiscaalcontract Min-Max Contract

Een min-max contract is een oproepcontract die de minimum en maximum uren per een bepaalde tijdseenheid wil vastleggen. Er zijn drie soorten oproepcontracten, een nul urencontract die geen werkuren wil vastleggen en een voorovereenkomst oproepcontract die de risico’s op loondoorbetaling bij ziekte, ontslagbescherming, etc. zo lang mogelijk zo beperkt mogelijk wil houden.

Deze overeenkomst bevat een ruime toelichting. je kunt derhalve zelf de overeenkomst nader redigeren indien nodig en de feitelijke uitvoering van deze voorovereenkomst beheren. Deze voorovereenkomst bevat de volgende bepalingen:

 • Arbeid op afroep;
 • Oproep vrijblijvend voor werknemer;
 • Geen oproepplicht voor de werkgever;
 • Oproeptijd;
 • Oproepinspanning;
 • Nadere overeenkomst na oproep;
 • CAO en arbeidsvoorwaarden;
 • Salaris;
 • Vakantietoeslag en vakantie uren;
 • Ziekte;
 • Inwerkingtreding.