Cart 0
Placeholder

Notulen staken pensioenopbouw

Deze notulen leggen vast dat de verdere opbouw wordt gestaakt. Dit houdt in dat de opbouw op basis van een percentage van het loon wordt gestaakt. De pensioenvoorziening zal dan nog wel jaarlijks verder actuarieeel moeten oprenten. in de notulen is vermeld dat een pensioenberekening is toegevoegd om de cijfermatige gevolgen van het besluit te overzien.

Per 1-7-2017 is verdere opbouw van een PEB fiscaal verboden. Zorg ervoor dat u dat ook juridisch vastlegt teneinde een discussie met de fiscus te voorkomen. Naast de notulen is er ook een beeindigingsovereenkomst beschikbaar die o.a. de aanspraken vastleggen.

10.00

document type :

Categorie:

Notulen staking pensioenopbouw

Deze notulen leggen vast dat de verdere opbouw wordt gestaakt. Dit houdt in dat de opbouw op basis van een percentage van het loon wordt gestaakt. De pensioenvoorziening zal dan nog wel jaarlijks verder actuarieeel moeten oprenten. in de notulen is vermeld dat een pensioenberekening is toegevoegd om de cijfermatige gevolgen van het besluit te overzien.

Per 1-7-2017 is verdere opbouw van een PEB fiscaal verboden. Zorg ervoor dat u dat ook juridisch vastlegt teneinde een discussie met de fiscus te voorkomen. Naast de notulen is er ook een beeindigingsovereenkomst beschikbaar die o.a. de aanspraken vastleggen.

In de overwegingen voorafgaande aan het besluit is verder vermeld dat de reden is gelegen in het einde van de pensioenopbouw per 1-7-2017 en de financiele toestand van de pensioen BV dan wel dat de totale pensioenmiddelen en de reeds opgebouwde eigen beheer aanspraak een verdere opbouw onwenselijk maken. Uiteraard is een andere reden om de pensioenopbouw te staken wel te bedenken of mogelijk.

Mocht je een pensioenanalyse willen van je gehele pensioenpositie of een pensioenberekening van het besluit de pensioenopbouw verder te staken dan kun je hiervoor een pensioenberekening kopen dan wel contact met ons opnemen om een afspraak te maken.