Cart 0

Optiecontract werknemers

Met deze optie-overeenkomst kun je aan je werknemers opties verstrekken. Dit model optiecontract gaat ervan uit dat er aandelen in de werkmaatschappij worden gegeven. Dit model past dus meer bij een MKB praktijk waarbij aan een slecte groep werknemers aandelen als stimulatie voor prestaties wordt gegeven.

De verstrekking van opties als onderdeel van je arbeidsvoorwaarden is belast met loonbelasting. Hetgeen de werknemer door uitoefening van de optie geniet minus de eigen bijdrage is belast voor de loonbelasting. Voor een uitgebreidere uitleg van de verstrekking van opties als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden kan je contact met ons opnemen.

25.00

document type : .docx

Categorie:

Fiscaalcontract Optiecontract werknemers

Met deze optie-overeenkomst kun je aan je werknemers opties verstrekken. Dit model optiecontract gaat ervan uit dat er aandelen in de werkmaatschappij worden gegeven. Dit model past dus meer bij een MKB praktijk waarbij aan een slecte groep werknemers aandelen als stimulatie voor prestaties wordt gegeven.

De verstrekking van opties als onderdeel van je arbeidsvoorwaarden is belast met loonbelasting. Hetgeen de werknemer door uitoefening van de optie geniet minus de eigen bijdrage is belast voor de loonbelasting. Voor een uitgebreidere uitleg van de verstrekking van opties als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden kan je contact met ons opnemen.

Deze voorbeeldovereenkomst opties aan werknemers bevat de volgende bepalingen:

  • Definities;
  • De optie;
  • De optie uitoefenprijs;
  • De optieperiode;
  • Uitoefening van de optie;
  • Aanpassing optie uitoefenprijs;
  • Overdraagbaarheid van de optie;
  • Vervallen van de optie;
  • Ontbinding.