Cart 0

Volmacht

De volmacht is een rechtsfiguur die vrij veel voorkomt in de praktijk. Deze rechtsfiguur is geregeld in boek 3 van het burgelijke wetboek en uit hoofde daarvan eigenlijk niet geschaard wordt onder het verbintenissenrecht. Naast volmacht in economische situaties kun je ook een volmacht geven in familierechtelijke kring teneinde voor iemand rechtshandelingen te verrichten. Je kunt hierbij denken aan het verrichten van betalingen dan wel het vernieuwen van je paspoort of rijbewijs voor oma of opa die niet meer goed ter been is of niet meer goed zijn eigen zaken via een computer kan regelen.

Je kunt  iemand een volmacht geven om voor jou of een rechtspersoon, een BV, een bepaalde rechtshandeling te verrichten voor een bepaalde periode. Daarnaast is het mogelijk een algemene volmacht te geven aan een persoon of rechtspersoon.

 

16.00

document type : .doc

Categorie:

Fiscaalcontract Bijzondere volmacht

De volmacht is een rechtsfiguur die vrij veel voorkomt in de praktijk. Deze rechtsfiguur is geregeld in boek 3 van het burgelijke wetboek en uit hoofde daarvan eigenlijk niet geschaard wordt onder het verbintenissenrecht. Naast volmacht in economische situaties kun je ook een volmacht geven in familierechtelijke kring teneinde voor iemand rechtshandelingen te verrichten. Je kunt hierbij denken aan het verrichten van betalingen dan wel het vernieuwen van je paspoort of rijbewijs voor oma of opa die niet meer goed ter been is of niet meer goed zijn eigen zaken via een computer kan regelen.

Je kunt  iemand een volmacht geven om voor jou of een rechtspersoon, een BV, een bepaalde rechtshandeling te verrichten voor een bepaalde periode. Daarnaast is het mogelijk een algemene volmacht te geven aan een persoon of rechtspersoon.

Doorgaans wordt een bijzondere volmacht gegeven. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het geven van volmacht aan een belastingadviseur om de aangiftes met de belastingdienst te regelen of een werknemer om gedurende een bepaalde periode bepaalde zaken waar te nemen, etc.

Deze bijzondere volmacht is met name gemaakt om aan iemand een volmacht te geven voor een specifiek doel in een bepaalde periode. Wil je iemand een algemene volmacht geven dan kun je beter contact met ons opnemen om de grenzen samen met een jurist nauwkeurig op papier te zetten.

Deze overeenkomst bevat de volgende bepalingen:

  • Volmacht;
  • Rechtshandelingen;
  • Niet privatief;
  • Looptijd;
  • Informatieverplichting gevolmachtigde;
  • Geen verder overdracht volmacht;
  • Toepasselijk recht en bevoegde rechter.