Cart 0

403 verklaring met intrekkingsverklaringen

Deze voorbeeldverklaring van de 403 aansprakelijkheid bevat 3 verklaringen, de vestiging, de beeindiging en de beeindiging van de overblijvende aansprakelijkheid. De dochtermaatschappij wordt hierdoor ontheven van de jaarrekening- en publicatieplicht. Met deze voorbeeldtekst voor een 403 verklaring kan de aansprakelijkheid voor deschulden uit rechtshandelingen van de dochtermaatschappij worden gevestigd door deze 403 verklaring te publiceren bij de Kamer van Koophandel. Zoals hiervoor medegedeeld bevat deze voorbeeldverklaring een aparte 403 beeindigingsverklaring en een 403 beeindigingsverklaring overblijvende aansprakelijkheid.

Op basis van het standaardarrest van de Hoge Raad uit 2002, AKZO Nobel/ING, is de 403 verklaringstekst zoals die gepubliceerd is bij de Kamer van Koophandel, belangrijk voor de bepaling van de omvang van de aansprakelijkheid. Deze 403 verklaring waarbij de aansprakelijkheid voor de dochtermaatschappij wordt gevestigd bevat een temporele verklaring waarbij de datum van ingang en de datum van beeindiging wordt genoemd. De bedoeling hiervan is dat de 403 verklaring jaarlijks bij het opmaken van de jaarstukken wordt gevestigd. Indien de cijfers van de dochtermaatschappij worden meegeconsolideerd dien je de verklaring dus te verlengen. Door de 403-verklaring in het jaarrekening proces mee te nemen voorkom je dat de 403 verklaring in de vergetelheid geraakt. Dat dit gebeurt blijkt wel uit de jurisprudentie.

25.00

document type : .doc

Categorie:

Fiscaalcontract 2:403 BW verklaring en intrekkingsverklaringen

Deze voorbeeldverklaring van de 403 aansprakelijkheid bevat 3 verklaringen, de vestiging, de beeindiging en de beeindiging van de overblijvende aansprakelijkheid. De dochtermaatschappij wordt hierdoor ontheven van de jaarrekening- en publicatieplicht. Met deze voorbeeldtekst voor een 403 verklaring kan de aansprakelijkheid voor deschulden uit rechtshandelingen van de dochtermaatschappij worden gevestigd door deze 403 verklaring te publiceren bij de Kamer van Koophandel. Zoals hiervoor medegedeeld bevat deze voorbeeldverklaring een aparte 403 beeindigingsverklaring en een 403 beeindigingsverklaring overblijvende aansprakelijkheid.

Op basis van het standaardarrest van de Hoge Raad uit 2002, AKZO Nobel/ING, is de 403 verklaringstekst zoals die gepubliceerd is bij de Kamer van Koophandel, belangrijk voor de bepaling van de omvang van de aansprakelijkheid. Deze 403 verklaring waarbij de aansprakelijkheid voor de dochtermaatschappij wordt gevestigd bevat een temporele verklaring waarbij de datum van ingang en de datum van beeindiging wordt genoemd. De bedoeling hiervan is dat de 403 verklaring jaarlijks bij het opmaken van de jaarstukken wordt gevestigd. Indien de cijfers van de dochtermaatschappij worden meegeconsolideerd dien je de verklaring dus te verlengen. Door de 403-verklaring in het jaarrekening proces mee te nemen voorkom je dat de 403 verklaring in de vergetelheid geraakt. Dat dit gebeurt blijkt wel uit de jurisprudentie.

Naast een temporele verklaring bevat deze verklaring ook een bepaling waarbij de moedermaatschappij aangeeft voor welke schulden uit rechtshandelingen de aansprakelijkheid geldt. Hiermee zal je proberen de omvang van de aansprakelijkheid verder te beperken en te beheersen.

Met onze 403 intrekkingsverklaring worden alle schulden ingetrokken. Mocht een schuldeiser zich, ondanks alle beperkende bepalingen van de vestiging van de 403 verklaring, met succes beroepen op bescherming dan zorgt deze 403 verklaring voor een beperking van de aansprakelijkheid in de tijd.

Tot slot kan met de intrekkingsverklaring ook de overblijvende aansprakelijkheid verder worden beperkt en ingetrokken door deze verklaring te publiceren bij de Kamer van koophandel en een landelijke krant. De aansprakelijkheid blijft in principe doorlopen indien er verzet wordt aangetekend bij de rechtbank binnen 2 maanden na publicatie van de beeindiging van de 403 verklaring.

Voor een meer uitvoerige, gedetailleerde bespreking van de implementatie van procedurele aspecten en een op maat gesneden 403 tekst, kan contact met ons worden opgenomen voor een afspraak.