Cart 0

Aandeelhoudersovereenkomst 50-50

Deze aandeelhoudersovereenkomst ziet op de situatie dat twee aandeelhouders via hun persoonlijke houdster gezamenlijk een onderneming gaan exploiteren. Een samenwerkingsvorm die regelmatig voorkomt en waarbij in geval van een ruzie een direct probleem ontstaat omdat er geen besluiten meer kunnen worden genomen.

Deze aandeelhoudersovereenkomst gaat ervan uit dat er sprake is van een persoonlijke samenwerking. dit houdt in dat op het moment de andere aandeelhouder komt te overlijden, failliet verklaard wordt, onder curatele wordt gesteld, etc. er een aanbiedungsplicht ontstaat aan de ander aandeelhouder.

 

30.00

document type : .doc

Categorie:

Fiscaalcontract Aandeelhoudersovereenkomst 50-50

Deze aandeelhoudersovereenkomst ziet op de situatie dat twee aandeelhouders via hun persoonlijke houdster gezamenlijk een onderneming gaan exploiteren. Een samenwerkingsvorm die regelmatig voorkomt en waarbij in geval van een ruzie een direct probleem ontstaat omdat er geen besluiten meer kunnen worden genomen.

Deze aandeelhoudersovereenkomst gaat ervan uit dat er sprake is van een persoonlijke samenwerking. dit houdt in dat op het moment de andere aandeelhouder komt te overlijden, failliet verklaard wordt, onder curatele wordt gesteld, etc. er een aanbiedungsplicht ontstaat aan de ander aandeelhouder.

Deze aandeelhoudersovereenkomst bepaalt dan hoe deze overname geregeld moet worden, hoe de aandelen moeten gewaardeerd en hoe de aandelenkoop gefinancieerd moet worden. Dit is een vrij elementaire aandeelhoudersovereenkomst die in geval van een conflict of belangrijke persoonlijke gebeurtenis bij een van de aandeelhouders een oplossingsrichting biedt.

Een ander belangrijk punt van aandacht bij een samenwerking is financiele kant van de samenwerking. Tussen beide holdings en de werkmaatschappij zullen 2 managementovereenkomsten moeten worden opgesteld waarin voor beide de vergoeding zal moeten worden afgesproken. Verder is het van belang dat goed wordt afgesproken waar bepaalde kosten van werkzaamheden die een persoonlijk karakter kunnen hebben zoals etentjes, reiskosten worden gedeclareerd. Uiteraard kun je daar een managementovereenkomst van ons voor gebruiken.

Een aandeelhoudersovereenkomst moet altijd aansluiten bij de statutaire regeling van de werkmaatschappij. Dit zal dus aanvullend moeten worden gecheckt. het kan dus zijn dat de statuten ook moeten worden aangepast om een goede werking van de aandeelhoudersovereenkomst te garanderen.

In veel gevallen is deze aandeelhoudersovereenkomst voldoende. Daarnaast hebben wij voor een aantal andere vaak voorkomende samenwerkingsvormen een aandeelhoudersovereenkomst in ons aanbod van voorbeeldcontracten opgenomen. Mocht je echter een andere situatie of aanvullende zaken geregeld willen hebben, kun je bij ons een aandeelhoudersovereenkomst op maat laten maken.

Deze aandeelhoudersovereenkomst bevat de volgende bepalingen:

  • Directie;
  • Verdeling van werkzaamheden;
  • Verplichte aanbieding;
  • Persoonlijke samenwerking;
  • Overname en aandelen en statuten;
  • Financiering overname aandelen;
  • Non concurrentie;
  • schriftelijke mededeling geschillen;
  • Privé garant.