Cart 0

Aandeelhoudersovereenkomst 50/25/25

Deze aandeelhoudersovereenkomst ziet op de situatie dat één meerderheidsaandeelhouders en twee minderheidsaandeelhouders via hun persoonlijke houdster gezamenlijk een onderneming gaan exploiteren. De twee minderheidsaandeelhouders treden toe en blijven minderheidsaandeelhouder. er kan uiteraard worden gewijzigd met de percentage aandelen maar het uitganspunt bij deze algemene aandeelhoudersovereenkomst blijft 1 meerderheidsaandeelhouder en tenminste 1 minderheidsaandeelhouder.

Deze aandeelhoudersovereenkomst gaat ervan uit dat de meerderheidsaandeelhouder de aandelen kan verkopen aan een derde waardoor de minderheidsaandeelhouders een aanbiedingsplicht hebben voor hetzelfde bedrag, evenredig gezien, aan diezelfde derde.

 

30.00

document type : .doc

Categorie:

Fiscaalcontract Aandeelhoudersovereenkomst 50/25/25

Deze aandeelhoudersovereenkomst ziet op de situatie dat één meerderheidsaandeelhouders en twee minderheidsaandeelhouders via hun persoonlijke houdster gezamenlijk een onderneming gaan exploiteren. De twee minderheidsaandeelhouders treden toe en blijven minderheidsaandeelhouder. er kan uiteraard worden gewijzigd met de percentage aandelen maar het uitganspunt bij deze algemene aandeelhoudersovereenkomst blijft 1 meerderheidsaandeelhouder en tenminste 1 minderheidsaandeelhouder.

Deze aandeelhoudersovereenkomst gaat ervan uit dat de meerderheidsaandeelhouder de aandelen kan verkopen aan een derde waardoor de minderheidsaandeelhouders een aanbiedingsplicht hebben voor hetzelfde bedrag, evenredig gezien, aan diezelfde derde.

Deze aandeelhoudersovereenkomst heeft een directieregelement waarbij bepaald kan worden hoe het bestuur uitgeoefend moet worden. Dit kan interessant zijn indien bijvoorbeeld de minderheidsaandeelhouders een directiefunctie gaan uitoefenen.

Een ander belangrijk punt van aandacht bij een samenwerking is financiele kant van de samenwerking. Tussen de holdings en de werkmaatschappij zullen managementovereenkomsten moeten worden opgesteld waarin voor beide de vergoeding zal moeten worden afgesproken. Verder is het van belang dat goed wordt afgesproken waar bepaalde kosten van werkzaamheden die een persoonlijk karakter kunnen hebben zoals etentjes, reiskosten worden gedeclareerd. Uiteraard kun je daar een managementovereenkomst van ons voor gebruiken. let erop dat minderheidsaandeelhouders sociale verzekeringen betalen als een gewone werknemer. het criterium voor werknemersverzekeringen is dat zij ontslagen kunnen worden. Indien er wordt samengewerkt met je partner geldt echter de norm dat je die feitelijk niet kunt ontslaan. voor nadere details kunt u ons advies inwinnen.

Een aandeelhoudersovereenkomst moet altijd aansluiten bij de statutaire regeling van de werkmaatschappij. Dit zal dus aanvullend moeten worden gecheckt. het kan dus zijn dat de statuten ook moeten worden aangepast om een goede werking van de aandeelhoudersovereenkomst te garanderen.

In veel gevallen is deze aandeelhoudersovereenkomst voldoende. Daarnaast hebben wij voor een aantal andere vaak voorkomende samenwerkingsvormen een aandeelhoudersovereenkomst in ons aanbod van voorbeeldcontracten opgenomen. Mocht je echter een andere situatie of aanvullende zaken geregeld willen hebben, kun je bij ons een aandeelhoudersovereenkomst op maat laten maken.

Deze aandeelhoudersovereenkomst bevat de volgende bepalingen:

  • Besluitvorming;
  • Verplichte overdracht aan derden;
  • Dividendbeleid;
  • Geheimhouding en publiciteit;
  • Non concurrentie;
  • Wijzigingen;
  • Geschillen;
  • Duur en beeindiging;
  • Kosten