Cart 0

Aandeelhoudersovereenkomst uitgebreid

Deze aandeelhoudersovereenkomst is uitgebreid en gaat ervan uit dat aandeelhouders via hun persoonlijke houdster gezamenlijk een onderneming gaan exploiteren. Een samenwerkingsvorm die regelmatig voorkomt. Deze overeenkomst gaat ervan uit dat jezelf enig maatwerk kan maken.

Dit modelcontract bevat een optie tot het instellen van een raad van Commissarissen, een bestuursregelement, de mogelijkheid van toekomstige toetreders. Deze voorbeeldovereenkomst aandeelhoudersovereenkomst is ook geschikt voor een samenwerking van mensen die een bepaald beroep uitoefenen, tandartsen, psychologen, accountants, etc. Deze bepaling kun je ook weglaten uiteraard.

35.00

document type : .doc

Categorie:

Fiscaalcontract Aandeelhoudersovereenkomst uitgebreid

Deze aandeelhoudersovereenkomst is uitgebreid en gaat ervan uit dat aandeelhouders via hun persoonlijke houdster gezamenlijk een onderneming gaan exploiteren. Een samenwerkingsvorm die regelmatig voorkomt. Deze overeenkomst gaat ervan uit dat jezelf enig maatwerk kan maken.

Dit modelcontract bevat een optie tot het instellen van een raad van Commissarissen, een bestuursregelement, de mogelijkheid van toekomstige toetreders. Deze voorbeeldovereenkomst aandeelhoudersovereenkomst is ook geschikt voor een samenwerking van mensen die een bepaald beroep uitoefenen, tandartsen, psychologen, accountants, etc. Deze bepaling kun je ook weglaten uiteraard.

Deze aandeelhoudersovereenkomst gaat ervan uit dat er sprake is van een persoonlijke samenwerking. Dit houdt in dat op het moment dat de andere aandeelhouder komt te overlijden, failliet verklaard wordt, onder curatele wordt gesteld, etc. er een aanbiedingsplicht ontstaat aan de ander aandeelhouder.

Deze aandeelhoudersovereenkomst bepaalt dan hoe deze overname geregeld moet worden, hoe de aandelen moeten gewaardeerd en hoe de aandelenkoop gefinancieerd moet worden. Je zult zelf een keuze moeten maken welke waarderingsmethode voor jouw concrete geval het best past. Dit is een vrij uitgebreide aandeelhoudersovereenkomst met veel bepalingen die in geval van een conflict of belangrijke persoonlijke gebeurtenis bij een van de aandeelhouders een oplossingsrichting biedt. Ook deze aandeelhoudersovereenkomst kan nog worden aangevuld, zie hiervoor onze checklist.

Een ander belangrijk punt van aandacht bij een samenwerking is financiele kant van de samenwerking. Tussen beide holdings en de werkmaatschappij zullen managementovereenkomsten moeten worden opgesteld waarin voor beide de vergoeding zal moeten worden afgesproken. Verder is het van belang dat goed wordt afgesproken waar bepaalde kosten van werkzaamheden die een persoonlijk karakter kunnen hebben zoals etentjes, reiskosten worden gedeclareerd. Uiteraard kun je daar een managementovereenkomst van ons voor gebruiken.

Een aandeelhoudersovereenkomst moet altijd aansluiten bij de statutaire regeling van de werkmaatschappij. Dit zal dus aanvullend moeten worden gecheckt. Het kan dus zijn dat de statuten ook moeten worden aangepast om een goede werking van de aandeelhoudersovereenkomst te garanderen.

In heel veel gevallen is deze aandeelhoudersovereenkomst ruim genoeg. Daarnaast hebben wij voor een aantal andere vaak voorkomende samenwerkingsvormen een aandeelhoudersovereenkomst in ons aanbod van voorbeeldcontracten opgenomen. Mocht je echter een andere situatie of aanvullende zaken geregeld willen hebben, kun je bij ons een aandeelhoudersovereenkomst op maat laten maken.

Deze aandeelhoudersovereenkomst bevat de volgende bepalingen:

 • Definities;
 • Algemene bepalingen;
 • Aandelen;
 • Kwaliteitseisen aandeelhouders (optioneel);
 • Bestuur;
 • Raad van Commissarissen (optioneel);
 • Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
 • Toekomstige participaties;
 • Aanbiedingsplicht aandelen;
 • Aanbiedingsplicht aan derden;
 • Afstand blokkeringsregeling;
 • Waardebepaling aandelen en koopprijs;
 • Duur en beeindiging aandeelhoudersovereenkomst;
 • Beeindiging;
 • Geheimhouding;
 • Kettingbeding;
 • Boetebeding;
 • Geschillenregeling;
 • Overige bepalingen
 • Toepasselijk recht en rechter.