Cart 0

Afsplitsingsbeschrijving

Indien het bestuur van de vennootschap besluit tot een afsplitsing zal er onder andere een afsplitsingsbeschrijving moeten worden opgesteld en een proforma winst- en verliesrekening indien er geen vrijstelling geldt volgens art 234hh BW2. Hier kun je een afsplitsingsbeschrijving met een toelichting op de gebruikte waarderingsgrondslagen met Pro forma resultatenrekening afsplitsende en verkrijgende BV downloaden zodat de waarde van de afgeplitste vermogensbestand kan worden bepaald en kan worden vastgesteld hoeveel aandelen er door de nieuw opgerichte of bestaande vennootschap moet worden uitgegeven aan de afsplitsende vennootschap.

Indien er sprake is van een interne splitsing, waarbij de bestaande aandeelhouders van de splitsende vennootschap in dezelfde verhouding aandeelhouder blijft en een nieuw opgerichte BV de verkrijgende BV is, is de vereenvoudigde procedure van toepassing volgens ons en de strekking van de memorie van toelichting. In dat geval hoeft er bijvoorbeeld geen accountantsverklaring te worden opgesteld, tussentijdse cijfers, etc.

 

35.00

document type : .docx

Categorie:

FISCAALCONTRACT – AFSPLITSINGSBESCHRIJVING

Indien het bestuur van de vennootschap besluit tot een afsplitsing zal er onder andere een afsplitsingsbeschrijving moeten worden opgesteld en een proforma winst- en verliesrekening indien er geen vrijstelling geldt volgens art 234hh BW2. Hier kun je een afsplitsingsbeschrijving met een toelichting op de gebruikte waarderingsgrondslagen met Pro forma resultatenrekening afsplitsende en verkrijgende BV downloaden zodat de waarde van de afgeplitste vermogensbestand kan worden bepaald en kan worden vastgesteld hoeveel aandelen er door de nieuw opgerichte of bestaande vennootschap moet worden uitgegeven aan de afsplitsende vennootschap.

Indien er sprake is van een interne splitsing, waarbij de bestaande aandeelhouders van de splitsende vennootschap in dezelfde verhouding aandeelhouder blijft en een nieuw opgerichte BV de verkrijgende BV is, is de vereenvoudigde procedure van toepassing volgens ons en de strekking van de memorie van toelichting. In dat geval hoeft er bijvoorbeeld geen accountantsverklaring te worden opgesteld, tussentijdse cijfers, etc.

De afsplitsing kan worden gebruikt om bijvoorbeeld (1) onder algemene titel tot een holding-werkmaatschappij structuur te komen dan wel om bijvoorbeeld (2) een VBI te vormen voor de DGA. Verschillende juridische en fiscale redenen kunnen worden aangevoerd om voor een afsplitsing als reorganisatievorm te kiezen.
In het kader van de afsplitsingsprocedure zal een afsplitsingsbeschrijving moeten worden opgemaakt zodat vastgesteld kan worden welke vermogensbestanddelen worden afgesplitst en hoeveel aandelen er dienen te worden uitgereikt.

In het algemeen is de splitsing een rechtsfiguur die door een specialist zal moeten worden uitgevoerd. Voor de meeste accountants en belastingadviseurs is dit geen dagelijkse koek. Een splitsing kent vele voorwaarden en deadlines tijdens de procedure, bestrijkt vele fiscale wetten, met name als er onroerende zaken afgesplitst moeten worden en is doorgaans nog ingewikkelder dan een juridische fusie. De afsplitsing is vaak niet het doel maar een middel voor een andere fiscaal doel.  Bekijk ook onze splitsingschecklist of toelichting op het splitsingsvoorstel. Uiteraard kunnen wij het gehele fiscale en juridische proces voor je regelen. Vraag vrijblijvend een offerte aan