Cart 0
Placeholder

Algemene overeenkomst Vennootschap onder Firma

Met een Vennootschap onder Firma  overeenkomst wordt de juridische basis gelegd voor een samenwerking tussen twee of meer mensen. In deze overeenkomst leg je o.a. vast wat je inbrengt, hoe je met elkaar financieel met elkaar omgaat maar ook hoe je afscheid van elkaar kunt nemen indien de samenwerking spaak loopt. In definanciële zaken leg je bijvoorbeeld vast wat de arbeidsvergoeding is, de rentevergoeding voor kapitaalinbreng en de winstverdeling tussen de vennoten .

Deze overeenkomst is geschikt om samen met een zakelijke partner een onderneming te drijven. Daarnaast hebben wij modellen die meer geschikt zijn voor een man-vrouw firma, joint venture tussen twee (of meer) ondernemingen. Meer specifieke documenten zoals de overdracht van goodwill of de onderneming, tegen zakelijke voorwaarden, of toe- en uitreed overeenkomsten van vennoten zijn hier ook te vinden.Onderdelen fiscaal contract inzake Vennootschap Onder firma met optionele inbreng eenmanszaakDeze overeenkomst legt o.a. de hoofdlijnen vast van de VOF, de inbreng, beheer, maar ook exitbepalingen, arbeidsongeschiktheid van een van de partners en het financiële kader.  Doe hiermee je voordeel en voeg deze overeenkomst toe aan je winkelwagen! Deze overeenkomst bevat in hoofdlijn:

25.00

document type :

Categorie:

Fiscaal contract Vennootschap onder Firma

Met een Vennootschap onder Firma  overeenkomst wordt de juridische basis gelegd voor een samenwerking tussen twee of meer mensen. In deze overeenkomst leg je o.a. vast wat je inbrengt, hoe je met elkaar financieel met elkaar omgaat maar ook hoe je afscheid van elkaar kunt nemen indien de samenwerking spaak loopt. In definanciële zaken leg je bijvoorbeeld vast wat de arbeidsvergoeding is, de rentevergoeding voor kapitaalinbreng en de winstverdeling tussen de vennoten .

Deze overeenkomst is geschikt om samen met een zakelijke partner een onderneming te drijven. Daarnaast hebben wij modellen die meer geschikt zijn voor een man-vrouw firma, joint venture tussen twee (of meer) ondernemingen. Meer specifieke documenten zoals de overdracht van goodwill of de onderneming, tegen zakelijke voorwaarden, of toe- en uitreed overeenkomsten van vennoten zijn hier ook te vinden.Onderdelen fiscaal contract inzake Vennootschap Onder firma met optionele inbreng eenmanszaakDeze overeenkomst legt o.a. de hoofdlijnen vast van de VOF, de inbreng, beheer, maar ook exitbepalingen, arbeidsongeschiktheid van een van de partners en het financiële kader.  Doe hiermee je voordeel en voeg deze overeenkomst toe aan je winkelwagen! Deze overeenkomst bevat in hoofdlijn:

 • Naam en zetel;
 • Doel;
 • Aanvang, duur en opzegging;
 • Inbreng;
 • Overige inbreng;
 • Verboden handelingen;
 • Beheer;
 • Verdeling vande werkzaamheden;
 • Boekjaar, balans en winst- en verliesverrekening
 • Van winsten en verliezen;
 • Rente, arbeidsvergoeding en winstverdeling;
 • Opname door vennoten;
 • Arbeidsongeschiktheid;
 • Einde der vennootschap;
 • Gerechtigdheid der vennoten;
 • Voortzetting der vennootschap;
 • Plicht tot liquidatie;