Cart 0

Bekrachtiging rechtshandelingen na oprichting BV

Met dit document kun je de handelingen die je in de voorperiode van de oprichting hebt verricht bekrachtigen namens de BV zodat de handelingen voor dat de BV perfect is juridisch ook kunnen worden toegerekend aan de BV.

Indien je een eenmanszaak, VOF of ander IB onderneming wilt omzetten in een BV zal dit inbrengproces doorgaans pas in de loop van het boekjaar worden afgerond. Deze reorganisatie vindt in principe plaats met terugwerkende kracht naar het begin van het boekjaar. De rechtshandelingen vanaf de periode van het begin van het boekjaar tot aan de oprichting en inbreng van de IB onderneming in de BV kunnen met dit document worden bekrachtigd.

 

10.00

document type : .docx

Categorie:

FISCAALCONTRACT BEKRACHTIGING RECHTSHANDELING NA OPRICHTING

Met dit document kun je de handelingen die je in de voorperiode van de oprichting hebt verricht bekrachtigen namens de BV zodat de handelingen voor dat de BV perfect is juridisch ook kunnen worden toegerekend aan de BV.

Indien je een eenmanszaak, VOF of ander IB onderneming wilt omzetten in een BV zal dit inbrengproces doorgaans pas in de loop van het boekjaar worden afgerond. Deze reorganisatie vindt in principe plaats met terugwerkende kracht naar het begin van het boekjaar. De rechtshandelingen vanaf de periode van het begin van het boekjaar tot aan de oprichting en inbreng van de IB onderneming in de BV kunnen met dit document worden bekrachtigd.

Een ander bekend voorbeeld is dat je al een onderneming begint en pas op een later tijdstip de BV definitief opricht. Ook voor deze voorperiode kun je dit document gebruiken.

Juridisch eindigt de hoofdelijke aansprakelijkheid van de oprichter op het moment dat de bekrachtiging heeft plaatsgevonden. De ondertekening moet plaats vinden nadat de BV is ingeschreven in het handelsregister. Ook voor fiscale doeleinden kan het van belang zijn rekening te houden met de bekrachtiging.