Cart 0

Bindend advies 50-50 aandeelhouderschap

Met deze Bindend Advies overeenkomst wordt een oplossing gezocht voor de situatie dat 2 aandeelhouders er in de algemene vergadering van aandeelhouders er samen niet uitkomen. In de praktijk blijkt helaas dat de grootste oneindige liefdes en de beste commerciële samenwerkingen wel eens eindig zijn en dat er onenigheid kan ontstaan.

Er zijn vele mogelijkheden om toekomstige problemen op een prettige manier te beslechten. Vooral door er vooraf of tijdens de rit zaken over een te komen. Bekijk ook onze aandeelhoudersovereenkomsten. Deze oplossing voorziet in het voorleggen van het probleem aan deskundigen die een bindend advies geven over de oplossingsrichting. Deze overeenkomst is geschikt dat de stemmen staken, dat kan naast 50-50 natuurlijk ook om 33,3-33,3-33,3, (etc.) verhoudingen gaan!

22.00

document type : .docx

Categorie:

Fiscaalcontract Binden Advies 50-50 aandeelhouderschap

Met deze Bindend Advies overeenkomst wordt een oplossing gezocht voor de situatie dat 2 aandeelhouders er in de algemene vergadering van aandeelhouders er samen niet uitkomen. In de praktijk blijkt helaas dat de grootste oneindige liefdes en de beste commerciële samenwerkingen wel eens eindig zijn en dat er onenigheid kan ontstaan.

Er zijn vele mogelijkheden om toekomstige problemen op een prettige manier te beslechten. Vooral door er vooraf of tijdens de rit zaken over een te komen. Bekijk ook onze aandeelhoudersovereenkomsten. Deze oplossing voorziet in het voorleggen van het probleem aan deskundigen die een bindend advies geven over de oplossingsrichting. Deze overeenkomst is geschikt dat de stemmen staken, dat kan naast 50-50 natuurlijk ook om 33,3-33,3-33,3, (etc.) verhoudingen gaan!

Deze overeenkomst bevat naast een toelichting de volgende bepalingen:

  •  Staking stemmen in de AVA;
  • Deskundigen;
  • Uitvoering werkzaamheden;
  • Afwachten advies;
  • Verplichte AVA na advies;
  • Kettingbeding;
  • Niet nakoming;
  • Geschillen
  • Duur.

Houdt er rekening mee dat dit “papiere-overeenkomstje” na ondertekening beter werkt als daar een organisatorische implementatie en gezamenlijk gesprek aan vooraf is gegaan. Bel gerust voor een afspraak met een specialist van Fiscaalcontract.