Cart 0

Achtergestelde leningsovereenkomst

Met dit modelcontract achtegestelde leningsovereenkomst tussen BV’s worden juridisch de voorwaarden van de lening vastgelegd. Deze overeenkomst bevat de essentiële onderdelen die je voor een dergelijke achtergestelde leningsovereenkomst tussen BV’s nodig hebt.

Dit contract inzake achtergestelde lening is geschikt om een achtergestelde lening te verstrekken maar ook om bestaande leningen achter te stellen en aanvullend te financieren of omdat de bank dit eist ten aanzien van een intercompany lening. een achtergestelde lening kan worden gebruikt om de balans op te schonen. Dit model achtergestelde lening contract kent diverese vormen van achterstelling van volledig tot specifiek met als achtergrond financieren dan wel herfinacieren waarbij ervoor gekozen kan worden om de reeds vertrekte lening eveneens achter te stellen.

30.00

document type : .docx

Categorie:

Fiscaalcontract Achtergestelde Leningsovereenkomst BV-BV

Met dit modelcontract achtegestelde leningsovereenkomst tussen BV’s worden juridisch de voorwaarden van de lening vastgelegd. Deze overeenkomst bevat de essentiële onderdelen die je voor een dergelijke achtergestelde leningsovereenkomst tussen BV’s nodig hebt.

Dit contract inzake achtergestelde lening is geschikt om een achtergestelde lening te verstrekken maar ook om bestaande leningen achter te stellen en aanvullend te financieren of omdat de bank dit eist ten aanzien van een intercompany lening. een achtergestelde lening kan worden gebruikt om de balans op te schonen. Dit  model achtergestelde lening contract kent diverese vormen van achterstelling van volledig tot specifiek met als achtergrond financieren dan wel herfinacieren waarbij ervoor gekozen kan worden om de reeds vertrekte lening eveneens achter te stellen.

Ook wat betreft de aflossingsbepaling zijn er verschillende varianten, afhankelijk van de winst, bij een positief vermogen dan wel maandelijks of (half)jaarlijks, etc.

Voor de hoogte van de rentevergoeding zal je zelf een onderzoek moeten doen naar de geldende marktrente voor bedrijfsfinancieringen, de looptijd, de periode dat de rente vast staat, schatting moeten maken van het risico, etc. Er is mogelijkheid om zekerheden te stellen. Hiervoor kun je onze pandovereenkomsten gebruiken inzake vorderingen, bedrijfsvoorraden en materiele vaste activa, zie verder onze modellen inzake zekerheidsrechten.

Ten aanzien van de fiscale rente aftrekbeperkingen is het niet mogelijk een compleet beeld te geven van de mogelijke valkuilen. Uiteraard kunnen we wel een aantal handige tips geven. Verder hebben we een thin cap analyse rekenmodel in onze rekenmodellen staan die je kunt gebruiken indien je een indicatie wilt of je fiscale solvabiliteit zorgelijk is.

Indien je zou willen dat de geldleningsovereenkomst als eigen vermogen zou worden gekwalificeerd, een zogenaamde hybride lening, en er zeker van wil zijn dat de rente opbrengsten onder de deelnemingsvrijstelling vallen dan kun je de deelnemerschapslening bij ons downloaden.

Mocht je deze leningsovereenkomst ook voor buitenlandse situaties willen gebruiken, zal je voor rente aftrekbeperkingen oa. moeten weten of het betreffende land een belastingtarief heeft dat lager is dan 10%. Wij hebben deze overeenkomsten uiteraard ook in het engels beschikbaar. Binnen de Europese Unie zijn met name Cyprus, Malta (holding-werkmaatschappij) landen die enige aandacht vragen omdat het belastingtarief wordt beoordeeld naar Nederlandse maatstaven dwz de Nederlandse belastinggrondslag.

Uiteraard is het mogelijk om in meer complexe situaties gebruik te maken van onze expertise. Neem hiervoor contact met ons op.

Dit model contract bevat de volgende bepalingen:

 • Lening;
 • Opname;
 • Aflossing;
 • Rente;
 • Achterstelling;
 • Betalingen;
 • Informatievoorziening;
 • Belastingheffing;
 • Betaling;
 • Zekerheden (meerdere alternatieven)
 • Informatievoorziening;
 • Belasting;
 • Onmiddelijke opeisbaarheid;
 • Kosten
 • Toepasselijk recht.