Cart 0

Annuiteiten hypotheek

Vanaf 2013 is het verplicht om een annuitaire hypotheek af te sluiten indien u niet onder het overgangsrecht valt. De sanctie is dat u de rente van de eigen woning lening niet mag aftrekken. Met dit model kunt u de annuteit, bestaande uit een rente en een aflossing, berekenen. Een handige aanvulling op de overeenkomst eigen woning lening van de BV. Het rekenmodel annuiteiten hypotheek bevat een korte toelichting.

Het rekenmodel genereert een annuiteitenoverzicht per maand tot het einde van de looptijd. het is dus een algemeen bruikbaar rekenmodel.

25.00

document type : .xlsx

Categorie:

Fiscaalcontract – rekenmodel annuiteitenhypotheek

Vanaf 2013 is het verplicht om een annuitaire hypotheek af te sluiten indien u niet onder het overgangsrecht valt. De sanctie is dat u de rente van de eigen woning lening niet mag aftrekken. Met dit model kunt u de annuteit, bestaande uit een rente en een aflossing, berekenen. Een handige aanvulling op de overeenkomst eigen woning lening van de BV. Het rekenmodel annuiteiten hypotheek bevat een korte toelichting.

Het rekenmodel genereert een annuiteitenoverzicht per maand tot het einde van de looptijd. het is dus een algemeen bruikbaar rekenmodel.