Cart 0

Arbeidsovereenkomst Handelsvertegenwoordiger

Met dit contract leg je de arbeidsrelatie vast tussen een onderneming en een handelsvertegenwoordiger. De handelsvertegenwoordiger, ook wel handelsagent genoemd verricht deze arbeid dan in in een werkgever en werknemer relatie. De specifieke bepalingen die voor een handelsagent gelden zoals de provisie en de vergoeding na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor de tot stand gekomen nieuwe relaties zijn in deze arbeidsovereenkomst verwerkt.

De allerbelangrijkste vraag is of er wel sprake is van een arbeidsovereenkomst voor een werknemer dan wel een overeenkomst van opdracht met een ondernemer wordt uitgebreid uiteengezet in de toelichting. een belangrijke keuze om e.e.a. fiscaal goed te laten lopen. Indien je een overeenkomst van Opdracht wilt sluiten kun je onze Handelsagent overeenkomst downloaden onder het kopje “Bijzondere Overeenkomsten” op Fiscaalcontract.nl.

25.00

document type : .docx

Categorie:

Fiscaalcontract Arbeidsovereenkomst Handelsvertegenwoordiger

Met dit contract leg je de arbeidsrelatie vast tussen een onderneming en een handelsvertegenwoordiger. De handelsvertegenwoordiger, ook wel handelsagent genoemd verricht deze arbeid dan in in een werkgever en werknemer relatie. De specifieke bepalingen die voor een handelsagent gelden zoals de provisie en de vergoeding na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor de tot stand gekomen nieuwe relaties zijn in deze arbeidsovereenkomst verwerkt.

De allerbelangrijkste vraag is of er wel sprake is van een arbeidsovereenkomst voor een werknemer dan wel een overeenkomst van opdracht met een ondernemer wordt uitgebreid uiteengezet in de toelichting. een belangrijke keuze om e.e.a. fiscaal goed te laten lopen. Indien je een overeenkomst van Opdracht wilt sluiten kun je onze Handelsagent overeenkomst downloaden onder het kopje “Bijzondere Overeenkomsten” op Fiscaalcontract.nl.

Deze overeenkomst bestaat naast een toelichting de volgende bepalingen:

 •  Arbeidsovereenkomst handelsvertegenwoordiger;
 • Opzegtermijn;
 • Salaris;
 • Provisie;
 • Onkosten;
 • Auto;
 • Verplichtingen Handelsvertegenwoordiger;
 • Vakantie;
 • Machtiging;
 • Provisie einde contract;
 • Inzicht boekhouding;
 • Melding orders en facturatie;
 • Concurrentiebeding;
 • Geheimhouding;
 • Teruggave goederen werkgever;
 • Pensioen;