Cart 0

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Met deze arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kun je als werkgever een werknemer aan je onderneming binden. De meest gebruikelijke bepalingen zijn opgenomen en bevatten vaak keuzemogelijkheden. Uiteraard kun je de bepalingen die niet van toepassing zijn zelf weg halen.

Een arbeidscontract voor onbepaalde tijd ga je niet snel aan als werkgever omdat het beëindigen van een dergelijke overeenkomst kostbaarder is. Indien je eerst de betreffende persoon wil leren kennen ga je eerst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan, zie ons model dienaangaande.

27.00

document type : .docx

Categorie:

FISCAALCONTRACT ARBEIDSCONTRACT ONBEPAALDE TIJD

Met deze arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kun je als werkgever een werknemer aan je onderneming binden. De meest gebruikelijke bepalingen zijn opgenomen en bevatten vaak keuzemogelijkheden. Uiteraard kun je de bepalingen die niet van toepassing zijn zelf weg halen.

Een arbeidscontract voor onbepaalde tijd ga je niet snel aan als werkgever omdat het beëindigen van een dergelijke overeenkomst kostbaarder is. Indien je eerst de betreffende persoon wil leren kennen ga je eerst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan, zie ons model dienaangaande.

Deze arbeidsovereenkomst bevat de volgende bepalingen:

-Datum indiensttreding en functie;
-Onbepaalde tijd;
-Proeftijd;
-CAO;
– Werktijd;
-Salaris;
-Vakantie;
-Tantiéme;
-Pensioen;
-Woon-werk verkeer;
-Voorwaardelijke onkostenvergoeding;
-Opzeggingstermijn;
-Opname vakantie- en snipperdagen;
-Overwerk;
-Intellectueel eigendom;
-Concurrentiebeding;
-Geen werk voor eigen rekening;
-Geheimhouding;
-Toepasselijk recht.