Cart 0

Consignatie overeenkomst

Met deze overeenkomst kun je goederen in consignatie geven aan een ander. De consignatienemer is de persoon die de goederen onder zich houdt en die ze voor de consignatiegever verkoopt. In deze overeenkomst worden de afspraken vastgelegd inzake prijs en betaling maar ook wie de eigendom heeft, geschilbeslechting, wat er bij faillissement van de consignatienemer gebeurt, etc.

In de handel is dat een veel voorkomend contract. Dit contract is geschikt voor een partij handel maar kan ook worden gebruikt voor stukgoederen. Het document moet uiteraard aangepast worden aan de concrete sitatie. Het bevat de meest gebruikelijke bepalingen om een maatwerkdocument te maken. Uiteraard kunnen wij je ook met het opstellen van deze overeenkomst helpen.

26.00

document type : .docx

Categorie:

FISCAALCONTRACT – CONSIGNATIE OVEREENKOMST

Met deze overeenkomst kun je goederen in consignatie geven aan een ander. De consignatienemer is de persoon die de goederen onder zich houdt en die ze voor de consignatiegever verkoopt. In deze overeenkomst worden de afspraken vastgelegd inzake prijs en betaling maar ook wie de eigendom heeft, geschilbeslechting, wat er bij faillissement van de consignatienemer gebeurt, etc.

In de handel is dat een veel voorkomend contract. Dit contract is geschikt voor een partij handel maar kan ook worden gebruikt voor stukgoederen. Het document moet uiteraard aangepast worden aan de concrete sitatie. Het bevat de meest gebruikelijke bepalingen om een maatwerkdocument te maken. Uiteraard kunnen wij je ook met het opstellen van deze overeenkomst helpen.

De overeenkomst bevat de volgende bepalingen en keuze bepalingen:

 • Consignatie;
 • Eigendom;
 • Plaats goederen;
 • Beheer en behoud van de goederen;
 • Kosten en verzekering;
 • Belang consignatiegever;
 • Aansprakelijkheid;
 • Faillissement, Beslag, suseance van betaling;
 • Verkoop;
 • Toegang;
 • Afrekening;
 • Vergoeding;
 • Verplichtingen consignatienemer;
 • Verkoop op krediet;
 • Boekhouden;
 • Beeindiging;
 • Gevolgen ingebreke stelling;
 • Toepasseijk recht en rechter;