Cart 0

Freelance overeenkomst

Een Freelance overeenkomst is een overeenkomst van Opdracht. Dit te onderscheiding van een arbeidsovereenkomst. Fiscaal zijn er grote verschillen. Over de opdrachtvergoeding is BTW verschuldigd en over een arbeidsvergoeding niet. Een arbeidsvergoeding wordt belast met inkomstenbelasting en sociale verzekeringen die door de werkgever moet worden afgedragen. Een opdrachtgever wordt dus niet graag voor werkgever gezien.

Het grote verschil zit in de analyse van de begrippen, arbeid, vergoeding en gezag. Het verschil tussen een arbeidsrelatie en opdrachtrelatie zit in het begrip gezag. Daarnaast heeft een Freelancer bij voorkeur meerdere opdrachtgevers. Fiscaal en juridisch kijkt een rechter of inspecteur naar de feiten. Een belangrijk onderdeel en een goed begin is de overeenkomst en wat partijen hierbij probeerden te beogen. Een andere belangrijk hulpmiddel voor de opdrachtgever is de VAR verklaring.

22.00

document type : .docx

Categorie:

Fiscaalcontract Freelance Overeenkomst

Een Freelance overeenkomst is een overeenkomst van Opdracht. Dit te onderscheiding van een arbeidsovereenkomst. Fiscaal zijn er grote verschillen. Over de opdrachtvergoeding is BTW verschuldigd en over een arbeidsvergoeding niet. Een arbeidsvergoeding wordt belast met inkomstenbelasting en sociale verzekeringen die door de werkgever moet worden afgedragen. Een opdrachtgever wordt dus niet graag voor werkgever gezien.

Het grote verschil zit in de analyse van de begrippen, arbeid, vergoeding en gezag. Het verschil tussen een arbeidsrelatie en opdrachtrelatie zit in het begrip gezag. Daarnaast heeft een Freelancer bij voorkeur meerdere opdrachtgevers. Fiscaal en juridisch kijkt een rechter of inspecteur naar de feiten. Een belangrijk onderdeel en een goed begin is de overeenkomst en wat partijen hierbij probeerden te beogen. Een andere belangrijk hulpmiddel voor de opdrachtgever is de VAR verklaring.

Deze overeenkomst bevat een uitgebreide toelichting. Daarnaast bestaat de overeenkomst uit de volgende onderdelen:

  • Opdracht;
  • Werkzaamheden naar eigen inzicht;
  • Vergoeding en onkosten;
  • Eigendom werk;
  • Vrijwaring;
  • Geheimhouding;
  • Fiscaal ontbinding;
  • Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Om te beoordelen of al deze bepalingen nodig zijn, het optimaliseren van de juridische positie van een van de partijen en of het doel van de samenwerking zo wordt bereikt, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.