Cart 0

Huurkoopovereenkomst

Naar Nederlands recht is deze lease overeenkomst, ook wel huurkoop genoemd, te kwalificeren als een overeenkomst inzake Koop op afbetaling. Een dergelijke overeenkomst dient schriftelijk te worden aangegaan. Dit betreft de lease van een roerende zaak, een auto, machine, zonnepanelen, etc.

Balans technisch wordt de koper en gebruiker geen eigenaar en mag hij de reorende zaak niet op de balans activeren. Fiscaaltechnisch mag de koper derhalve geen kleinschaligheidsinvestering of MIA, etc. opvoeren. De koper heeft uitsluitend kosten. Het risico blijft derhalve bij de verkoper.

32.00

document type : .docx

Categorie:

FISCAALCONTRACT – HUURKOOPOVEREENKOMST

Naar Nederlands recht is deze lease overeenkomst, ook wel huurkoop genoemd, te kwalificeren als een overeenkomst inzake Koop op afbetaling. Een dergelijke overeenkomst dient schriftelijk te worden aangegaan. Dit betreft de lease van een roerende zaak, een auto, machine, zonnepanelen, etc.

Balans technisch wordt de koper en gebruiker geen eigenaar en mag hij de roerende zaak niet op de balans activeren. Fiscaaltechnisch mag de koper derhalve geen kleinschaligheidsinvestering of MIA, etc. opvoeren. De koper heeft uitsluitend kosten. Het risico blijft derhalve bij de verkoper.

Er is een 2 partijen overeenkomst voor dit model gekozen. Er is niet gekozen voor een aparte financier waardoor een 3 partijenovereenkomst zou ontstaan. Zie hiervoor onze andere lease overeenkomsten.