Cart 0

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Deze 12 pagina tellende huurovereenkomst bedrijfsruimte (exclusief de 2 pagina’s toelichting en de 2 pagina’s vragenlijst huurcontract) is in principe geschreven voor de verhuurder. In het toelichtende notenapparaat is vermeld welke bepalingen aangepast moeten worden om deze huurovereenkomst meer in het belang van de huurder te laten zijn.  Dit huurcontract is geschikt voor een fiscale DGA praktijk, zoals TBS verhuur, intercompany huurcontracten maar ook voor extern gebruik aan derden.

Ten opzichte van elders op internet verkrijgbare huurovereenkomsten inzake bedrijfsruimte biedt deze huurovereenkomst een veelheid aan varianten. Deze extra keuzemogelijkheden zijn veelal in een uitgebreide en verhelderende notenapparaat  toegelicht. Zo kan bijvoorbeeld de duur van de overeenkomst, met of zonder omzetbelasting, verdeling van de onderhoudskosten, jaarlijkse aanpassing  van de huur, etc. volgens verschillende (financiele) varianten worden overeengekomen.  Indien er ook aanvullende dienstverlening wordt verleend, wordt dit veelal apart vermeld en gefactureerd.

 

20.00

document type : .doc

Categorie:

Fiscaal contract huurovereenkomst bedrijfsruimte

Deze 12 pagina tellende huurovereenkomst bedrijfsruimte (exclusief de 2 pagina’s toelichting en de 2 pagina’s vragenlijst huurcontract) is in principe geschreven voor de verhuurder. In het toelichtende notenapparaat is vermeld welke bepalingen aangepast moeten worden om deze huurovereenkomst meer in het belang van de huurder te laten zijn.  Dit huurcontract is geschikt voor een fiscale DGA praktijk, zoals TBS verhuur, intercompany huurcontracten maar ook voor extern gebruik aan derden.

Ten opzichte van elders op internet verkrijgbare huurovereenkomsten inzake bedrijfsruimte biedt deze huurovereenkomst een veelheid aan varianten. Deze extra keuzemogelijkheden zijn veelal in een uitgebreide en verhelderende notenapparaat  toegelicht. Zo kan bijvoorbeeld de duur van de overeenkomst, met of zonder omzetbelasting, verdeling van de onderhoudskosten, jaarlijkse aanpassing  van de huur, etc. volgens verschillende (financiele) varianten worden overeengekomen.  Indien er ook aanvullende dienstverlening wordt verleend, wordt dit veelal apart vermeld en gefactureerd.

Deze aanvullende dienstverlening is meestal met omzetbelasting. Gezien de diversiteit aan aanvullende dienstverlening is er niet een apart bepaling dienaangaande in deze huurovereenkomst opgenomen. Dergelijke afspraken kunnen gemakkelijk als bijlage bij deze overeenkomst worden gevoegd.

Dit huurcontract is derhalve uitstekend geschikt om verbouwingen door de huurder te laten verrichten zodat de fiscale beperkingen ten aanzien van de afschrijvingen bij de verhuurder omzeild kunnen worden en bij de huurder kunnen worden afgeschreven en ten laste van de belastbare winst kunnen worden gebracht. Denk hierbij wel aan afspraken betreffende de beeindiging van de huurovereenkomst en de door de huurder gedane investeringen.

Zonder volledig te zijn, staan hieronder de belangrijkste bepalingen;

  • Duur verlenging en beëindiging huur (verschillende varianten);
  • Huurprijs en betaling (verschillende varianten);
  • Bankgarantie;
  • BTW belaste verhuur (maar ook zonder BTW);
  • Gebruik van het Gehuurde;
  • Verontreiniging;
  • Aansprakelijkheid;
  • Verbouwing;
  • (Opstal-)Verzekering
  • Een aparte praktische vragenlijst huurovereenkomst