Cart 0

Kamer verhuurovereenkomst

Met deze overeenkomst kan je de juridische gevolgen van de verhuur van kamer(s) regelen met behoud van de fiscale kamerverhuurvrijstelling. Deze overeenkomst houdt fiscaal in dat de eigen woningregeling en de hypotheekrente aftrek in stand blijft en dat de huurinkomsten fiscaal onbelast blijven.

Uiteraard moet de huurder hiervoor worden ingeschreven in de gemeente op het betreffende adres. De bruto huurinkomsten zijn hier binnen de gestelde maxima geheel vrijgesteld van belastingheffing. De in de genoemde kamerverhuurvrijstelling regeling wordt jaarlijks geindexeerd.

22.00

document type : .docx

Categorie:

Fiscaalcontract Kamer verhuurovereenkomst

Met deze overeenkomst kan je de juridische gevolgen van de verhuur van kamer(s) regelen met behoud van de fiscale kamerverhuurvrijstelling. Deze overeenkomst houdt fiscaal in dat de eigen woningregeling en de hypotheekrente aftrek in stand blijft en dat de huurinkomsten fiscaal onbelast blijven.

Uiteraard moet de huurder hiervoor worden ingeschreven in de gemeente op het betreffende adres. De bruto huurinkomsten zijn hier binnen de gestelde maxima geheel vrijgesteld van belastingheffing. De in de genoemde kamerverhuurvrijstelling regeling wordt jaarlijks geindexeerd.

Deze overeenkomst bevat een uitgebreide toelichting op de juridische aspecten van het verhuren van een kamer, de inwoning. de fiscale vereisten zijn minder gecompliceerd en zijn in principe in 1 voetnoor toegelicht. De servicekosten zoals gas, licht en water komen ruimschoots aan de orde in deze overeenkomst en zijn uitgebreid toegelicht. Fiscaal geldt dat de totale vergoeding binnen het fiscale maximum moet blijven. Soms is het verstandig te berekenen wat per saldo het voordeligste is; Binnen het fiscale maximumblijven of een (veel) hogere vergoeding vragen die dan geheel belast is. Uiteraard kunnen wij u bij deze keuze helpen mocht dat nodig zijn.

Deze huurovereenkomst inwoning bevat de volgende bepalingen:

  •  Huurobject en bestemming;
  • Huurtijd en verlenging;
  • Huurprijs en indexering;
  • Service;
  • Betalingsverplichting huurder;
  • Gebruik huurder.