Cart 0

Contract inkoop dienstjaren

Inkoop van dienstjaren voordat je een dienstbetrekking hebt bij je eigen BV is mogelijk. Het is eigenlijk alleen aantrekkelijk indien je dienstjaren hebt voor 8 juli 1994. Je moet hiervan bewijs hebben, zoals loonstroken of jaaroverzichten, arbeidsovereenkomsten, ontslagbrieven, etc. kortom papieren die de periode dat je ergens hebt gewerkt, aannemelijk maken. Dit is noodzakelijk om vragen van de belastingdienst te kunnen pareren.

Inkoop is fiscaal en financieel interessant omdat de pensioenlasten toenemen en daarmee de af te dragen VPB en in principe zonder liquiditeitsverlies gepaard gaat. Je zult uiteraard wel naar de financiële situatie van de onderneming moeten kijken in het jaar van inkoop. Verder staan er in de overeenkomst verwijzingen naar besluiten die eea nader kunnen toelichten.

 

22.00

document type : .docx

Categorie: Tag:

Fiscaal contract Overeenkomst inkoop dienstjaren

Inkoop van dienstjaren voordat je een dienstbetrekking hebt bij je eigen BV is mogelijk. Het is eigenlijk alleen aantrekkelijk indien je dienstjaren hebt voor 8 juli 1994. Je moet hiervan bewijs hebben, zoals loonstroken of jaaroverzichten, arbeidsovereenkomsten, ontslagbrieven, etc. kortom papieren die de periode dat je ergens hebt gewerkt, aannemelijk maken. Dit is noodzakelijk om vragen van de belastingdienst te kunnen pareren.

Inkoop is fiscaal en financieel interessant omdat de pensioenlasten toenemen en daarmee de af te dragen VPB en in principe zonder liquiditeitsverlies gepaard gaat. Je zult uiteraard wel naar de financiële situatie van de onderneming moeten kijken in het jaar van inkoop. Verder staan er in de overeenkomst verwijzingen naar besluiten die eea nader kunnen toelichten.

Een ander belangrijk aandachtspunt is de hoeveelheid jaren je in een keer in mindering kunt brengen in een boekjaar. Over 1 jaar inkoop per boekjaar, zul je geen geschil krijgen met de belastingdienst. Indien je veel meer dan 1 jaar wilt inkopen in een keer is het verstandig overleg met de belastingdienst te voeren. Naast de bewijsvoering van de ingekochte dienstjaren,een financiële analyse en deze overeenkomst en bijbehorende inkoop notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders maak je het juridische, fiscale en financiële dossier compleet.

Hieronder staan de belangrijkste bepalingen;

  • Pensioeninkoop notulen;
  • Inkoop dienstjaren;
  • Voorwaardelijke en onvoorwaardelijke inkoop;
  • Financiering inkoop;
  • Glijclausule.

Andere suggesties…