Cart 0

Overeenkomst beeindiging PEB

Vanaf 1 juli 2017 mag u fiscaal gezien geen pensioenpremies van uw pensioen in eigen beheer meer aftrekken. Wellicht ten overvloede, de premies van een extern pensioen en/of lijfrentes of een interne stamrechtverplichting mag uiteraard nog wel. Juridisch gezien heeft u op basis van uw pensioenovereenkomst nog steeds de verplichting om voor u als DGA pensioen op te bouwen.

Teneinde uw juridische verplichting om intern pensioen op te bouwen te beeindigen dient u 2 dingen te doen. U zult een algemene vergadering moeten houden om uw pensioentoezegging te staken en u zult een overeenkomst inzake de beeindiging van uw aanvullende arbeidsvoorwaarde inzake het pensioen moeten beeindigen. Het laatste kunt u met deze overeenkomst regelen. De notulen van de AVA kunt u eveneens op deze site downloaden.

30.00

document type : .docx

Categorie:

Fiscaalcontract – Overeenkomst beeindiging PEB

Vanaf 1 juli 2017 mag u fiscaal gezien geen pensioenpremies van uw pensioen in eigen beheer meer aftrekken. Wellicht ten overvloede, de premies van een extern pensioen en/of lijfrentes of een interne stamrechtverplichting mag uiteraard nog wel. Juridisch gezien heeft u op basis van uw pensioenovereenkomst nog steeds de verplichting om voor u als DGA pensioen op te bouwen.

Teneinde uw juridische verplichting om intern pensioen op te bouwen te beeindigen dient u 2 dingen te doen. U zult een algemene vergadering moeten houden om uw pensioentoezegging te staken en u zult een overeenkomst inzake de beeindiging van uw aanvullende arbeidsvoorwaarde inzake het pensioen moeten beeindigen. Het laatste kunt u met deze overeenkomst regelen. De notulen van de AVA kunt u eveneens op deze site downloaden.

Deze overeenkomst veronderstelt dat u reeds een weloverwogen keuze heeft gemaakt tussen, laten staan, afkopen of omzetten in een OudeDagsVerplichting dan wel afstorten bij een verzekeraar. Elk scenario heeft zijn eigen voor- en nadelen. Uiteraard kunnen wij u in elk onderdeel van het proces helpen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende offerte.