Cart 0

Dagvaarding herstel arbeidscontract en schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag

Deze dagvaarding is geschreven voor de situatie dat de werknemer op staande voet is ontslagen en hiervoor een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag wil vorderen van de werkgever bij de kantonrechter.  Dit model dagvaarding is uiteraard ook te gebruiken voor de situatie dat de werknemer de arbeidsovereenkomst op onredelijke gronden heeft opgezegd zodat de werkgever schadevergoedig kan vragen. Een werknemer kan ook de werkgever dagvaarden teneinde de arbeidsovereenkomst te herstellen en loondoorbetaling te vorderen, zie ons dagvaarding model dienaangaande.

Een werknemer kan in arbeidszaken zijn eigen procedure voor de rechter voeren dan wel door een gemachtigde, jurist. In arbeidszaken is een advocaat bij de kantonrechter niet verplicht. Je kunt derhalve ook Fiscaalcontract als gemachtigde laten optreden. Het voeren van je eigen procedure heeft als nadeel dat je emotioneel betrokken bent en dat maakt de kans dat je als ondeskundige niet de juiste beslissing op het juiste moment maakt groter.

32.00

document type : .docx

Categorie:

FISCAALCONTRACT, DAGVAARDIGING HERSTEL ARBEIDSCONTRACT EN SCHADEVERGOEDING WEGENS KENNELIJK ONREDELIJK ONTSLAG

Deze dagvaarding is geschreven voor de situatie dat de werknemer op staande voet is ontslagen en hiervoor een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag wil vorderen van de werkgever bij de kantonrechter.  Dit model dagvaarding is uiteraard ook te gebruiken voor de situatie dat de werknemer de arbeidsovereenkomst op onredelijke gronden heeft opgezegd zodat de werkgever schadevergoedig kan vragen. Een werknemer kan ook de werkgever dagvaarden teneinde de arbeidsovereenkomst te herstellen en loondoorbetaling te vorderen, zie ons dagvaarding model dienaangaande.

Een werknemer kan in arbeidszaken zijn eigen procedure voor de rechter voeren dan wel door een gemachtigde, jurist. In arbeidszaken is een advocaat bij de kantonrechter niet verplicht. Je kunt derhalve ook Fiscaalcontract als gemachtigde laten optreden. Het voeren van je eigen procedure heeft als nadeel dat je emotioneel betrokken bent en dat maakt de kans dat je als ondeskundige niet de juiste beslissing op het juiste moment maakt groter.

Dit dagvaardingsmodel kan met een kleine aanpassing ook worden gebruikt voor de situatie van onregelmatig ontslag met een gefixeerde schadevergoeding. Voor de hoogte van de schade voor de werknemer kan men de schadevergoeding schatten door de kantonrechtersformule te berekenen.