Cart 0
Placeholder

Dagvaarding Kort Geding

Met deze dagvaarding kun je zelf een kort geding bij de kantonrechter starten. Een kort geding kan bij de kantonrechter worden gestart zonder advocaat indien de kantonrechter bevoegd is in de bodemzaak. In het algemeen kan dat dus bij arbeids-, handelsagenturen, huur-, consumptief krediet-, incassogeschillen en geschillen kleiner dan €25.000,-. Uiteraard kan Fiscaalcontract ook als gemachtigde optreden.

Deze dagvaarding bevat een uitgebreide Kort Geding toelichting en een verwijzing op internet in de toelichting naar het landelijke procesreglement kantonrecht en naar het formulier om een Kort Geding aan te vragen. De belangrijkste voorwaarde is dat het een spoedeisende aangelegenheid betreft en dat de rechter slechts een orde maatregel kan nemen.

32.00

document type : .docx

Categorie: Tag:

FISCAALCONTRACT KORT GEDING KANTONRECHTER

Met deze dagvaarding kun je zelf een kort geding bij de kantonrechter starten. Een kort geding kan bij de kantonrechter worden gestart zonder advocaat indien de kantonrechter bevoegd is in de bodemzaak. In het algemeen kan dat dus bij arbeids-, handelsagenturen, huur-, consumptief krediet-, incassogeschillen en geschillen kleiner dan €25.000,-. Uiteraard kan Fiscaalcontract ook als gemachtigde optreden.

De alternatieven voor een kort geding die afgewogen kunnen worden zijn:

1.Tijdens een aanhangig geding kan iedere partij een voorlopige voorziening voor de duur van het geschil vorderen;
2.Partijen kunnen in onderling overleg zonder dagvaarding bij de voorzieningrechter verschijnen;
3.Een dagvaarding op verkorte termijn waardoor een uitspraak ten gronde mogelijk wordt.

Deze dagvaarding bevat een uitgebreide Kort Geding toelichting en een verwijzing op internet in de toelichting naar het landelijke procesreglement kantonrecht en naar het formulier om een Kort Geding aan te vragen. De belangrijkste voorwaarde is dat het een spoedeisende aangelegenheid betreft en dat de rechter slechts een orde maatregel kan nemen.

Aan de niet tijdige betaling van griffierechten wordt bij een kort geding geen gevolgen verbonden. Voor het tarief van de griffierechten kan het WGBZ en het daarbij behorende tabelletje worden geraadpleegd.