Cart 0

Geheimhoudingsovereenkomst

Met deze geheimhoudingsovereenkomst wordt de onderhandeling van een overname van (een deel van) een onderneming ingeluid. Deze overeenkomst laat de verschillende vormen waarin dat zou kunnen nog geheel in het midden omdat eerst de benodigde informatie moet worden verzameld om tot een oordeel en analyse te komen.

Partijen willen dat er volstrekte geheimhouding is en dat de verstrekte informatie niet aan derden worden verstrekt. Het is in het algemeen onwenselijk als klanten, werknemers, leveranciers, concurrenten, etc. die niet per direct betrokken zijn in de onderhandeling op de hoogte worden gesteld van een eventuele verkoop van (een deel van) de onderneming. Er is dan ook een boeteclausule opgenomen op overtreding van de geheimhouding buiten de gedefinieerde kring van betrokkenen.

 

20.00

document type : .docx

Categorie:

Fiscaalcontract Geheimhoudingsovereenkomst of -verklaring

Met deze geheimhoudingsovereenkomst wordt de onderhandeling van een overname van (een deel van) een onderneming ingeluid. Deze overeenkomst laat de verschillende vormen waarin dat zou kunnen nog geheel in het midden omdat eerst de benodigde informatie moet worden verzameld om tot een oordeel en analyse te komen.

Partijen willen dat er volstrekte geheimhouding is en dat de verstrekte informatie niet aan derden worden verstrekt. Het is in het algemeen onwenselijk als klanten, werknemers, leveranciers, concurrenten, etc. die niet per direct betrokken zijn in de onderhandeling op de hoogte worden gesteld van een eventuele verkoop van (een deel van) de onderneming. Er is dan ook een boeteclausule opgenomen op overtreding van de geheimhouding buiten de gedefinieerde kring van betrokkenen.

Deze overeenkomst is opgesteld als overeenkomst tussen 2 partijen. Uiteraard is het ook mogelijk de geheimhouding als verklaring van 1 partij te gebruiken. Zie hiervoor de in deze overeenkomst opgenomen toelichting. Deze overeenkomst bevat ook alternatieven voor een bepaling om verschillende juridische gevolgen te beogen die interessant kunnen zijn afhankelijk van de situatie en de belangen van de partij die verdedigt moet worden.

In onze toelichting is eveneens een korte toelichting opgenomen voor de juridische positie van de pre contractuele fase en de gevolgen indien de redelijkheid en billijkheid zouden verplichten tot schadevergoeding dan wel door onderhandeling. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar onze juridische adviseurs en kan je contact met ons opnemen.

Deze 0vereenkomst bevat de volgende bepalingen:

 • Informatie;
 • Contactpersonen;
 • Ter beschikking stelling informatie;
 •  Geheimhouding;
 • Gebruik informatie;
 • Publiciteit;
 • Uitzonderingen;
 • Staking onderhandelingen;
 • Plicht tot teruggave;
 • Boete;
 • Vrijwaring;
 • Overige bepalingen.