Cart 0

Inbreng beschrijving 2:204a BW Bedrijfsfusie

Deze inbrengbeschrijving is meer geschikt bij de inbreng in geval van een bedrijfsfusie. Uiteraard is het mogelijk deze inbrengbeschrijving na aanpassing ook voor andere inbrengbeschrijvingen te gebruiken zoals de aandelenfusie. Bij een aandelenfusie worden de aandelen van de aandeelhouder ingebracht in een nieuw op te richten holding. Wil je een onderneming of aandelen van je BV in een bestaande BV inbrengen, gebruik dan een 2:204b BW verklaring. Zie onze 204b verklaring voor inbrengbeschrijvingen in bestaande BV’s.

Deze inbrengbeschrijving bestaat uit 4 delen. Het bevat een verklaring inzake inbrengbeschrijving, een standaard beginbalans, een toelichting op de gebruikte waarderingsgrondslagen van de beginbalans en een opdrachtbevestiging met beschrijving van de werkzaamheden, aansprakelijkheden.

25.00

document type : .docx

Categorie:

FISCAALCONTRACT – Inbrengbeschrijving 2:204a BW Bedrijfsfusie

Deze inbrengbeschrijving is meer geschikt bij de inbreng in geval van een bedrijfsfusie. Uiteraard is het mogelijk deze inbrengbeschrijving na aanpassing ook voor andere inbrengbeschrijvingen te gebruiken zoals de aandelenfusie. Bij een aandelenfusie worden de aandelen van de aandeelhouder ingebracht in een nieuw op te richten holding. Wil je een onderneming of aandelen van je BV in een bestaande BV inbrengen, gebruik dan een 2:204b BW verklaring. Zie onze 204b verklaring voor inbrengbeschrijvingen in bestaande BV’s.

Deze inbrengbeschrijving bestaat uit 4 delen. Het bevat een verklaring inzake inbrengbeschrijving, een standaard beginbalans, een toelichting op de gebruikte waarderingsgrondslagen van de beginbalans en een opdrachtbevestiging met beschrijving van de werkzaamheden, aansprakelijkheden.

Sinds 1 oktober 2012 is een accountantsverklaring niet meer nodig en kan een ieder een inbrengbeschrijving maken op basis waarvan het aandelenkapitaal wordt bepaald. De nieuwe flex BV wetgeving legt de verantwoordelijkheid voor de hoogte van de inbreng en daarmee het aandelenkapitaal bij de bestuurder. Indien de bestuurder hiervoor een deskundige inschakelt zal deze deskundige nog steeds de nodige professionaliteit en deskundigheid nodig hebben en kan men zich niet zomaar verschuilen achter de aansprakelijkheid van de bestuurder. De bestuurder dient de nodige informatie te verstrekken en de deskundige dient op basis hiervan zijn deskundigheid voor de inbrengbeschrijving te gebruiken.

De opdrachtbevestiging is in de plaats gekomen van de accountantsverklaring en omschrijft de werkzaamheden en de aansprakelijkheid van de bestuurder. Er wordt in dit model van uit gegaan dat de bestuurder een deskundige inzet om te helpen met de inbrengbeschrijving en de hoogte van het uit te geven aandelenkapitaal. Uiteraard is het mogelijk dat de bestuurder dit werk zelf doet en dan kan het onderdeel opdrachtbevestiging achterwege blijven.

Deze inbrengbeschrijving bevat de volgende 4 onderdelen:

  • Inbrengverklaring;
  • Beginbalans of tussentijdse balans;
  • Waarderingsgrondslagen
  • Opdrachtomschrijving en aansprakelijkheden (Totaal 8 pagina’s).