Cart 0

Inbrengbeschrijving 2:204b BW

Per 1 oktober 2012 is er voor een inbrengbeschrijving geen accountantscontrole meer nodig. Dat levert een flinke kostenbesparing op omdat de beroepsorganisatie voor accountants lange bewerkelijke lijstjes opstelt die een accountant moet doorlopen. Hier staat tegenover dat een bestuurder aansprakelijk is indien er een waardetekort op de ingebrachte vermogensbestanddelen ten opzichte van de waarde van de uitgegeven aandelen blijkt te zijn. Dit maakt het in overdrachtelijke zin mogelijk om de vinger direct op basis van je kennis en ervaring op een pijnlijke plek te drukken in plaats van net zo lang drukken totdat van het lijstje op de zere plek moet drukken.

25.00

document type : .docx

Categorie:

FISCAALCONTRACT – Inbrengbeschrijving 2:204b BW

Per 1 oktober 2012 is er voor een inbrengbeschrijving geen accountantscontrole meer nodig. Dat levert een flinke kostenbesparing op omdat de beroepsorganisatie voor accountants lange bewerkelijke lijstjes opstelt die een accountant moet doorlopen. Hier staat tegenover dat een bestuurder aansprakelijk is indien er een waardetekort op de ingebrachte vermogensbestanddelen ten opzichte van de waarde van de uitgegeven aandelen blijkt te zijn. Dit maakt het in overdrachtelijke zin mogelijk om de vinger direct op basis van je kennis en ervaring op een pijnlijke plek te drukken in plaats van net zo lang drukken totdat van het lijstje op de zere plek moet drukken.

Deze inbrengbeschrijving is met name geschikt om een inbreng in natura (anders dan in geld) te beschrijven in een reeds bestaande BV dan wel vlak na oprichting. In deze 2:204b BW inbrengbeschrijving staan niet alleen inbrengbeschrijvingen op basis van fiscale reorganisatie faciliteit, zoals de aandelenfusie met een reeds bestaande BV maar ook vooral op de situatie dat een DGA zijn auto of pand wil inbrengen tegen uitreiking van aandelen. Hierdoor zul je deze inbrengbeschrijving goed moeten lezen en moeten aanpassen aan de concrete feiten. De beschrijving zal, net as het onderzoek, naar de concrete situatie moeten worden aangepast, hoeft het pand niet te worden getaxeerd door een makelaar omdat het net is aangeschaft, kan de waarde van de auto worden bepaald op basis van een google onderzoek of verzekeringstabel, etc. Deze inbrengbeschrijving vraagt wat meer inzicht in de materie omdat het onmogelijk is om voor elke situatie een sjabloon te ontwikkelen dat voldoende concreet is. De aandelenfusie naar een bestaande BV is voldoende concreet uitgewerkt maar met de inbreng van een auto of pand is een beginopzet gemaakt.

Deze inbrengbeschrijving bevat de volgende onderdelen:

  • Verklaring inbrengbeschrijving;
  •  Inbrengbalans of inbrengbeschrijving pand/auto;
  • een toelichting op de gebruikte waarderingsgrondslagen;
  • Een opdrachtbevestiging met een omschrijving van de werkzaamheden.

Zie verder onze bruikbare rekentool om te beoordelen of een bepaald doel fiscaal/financieel zinvol is, intentieverklaringen om terugwerkende kracht te realiseren, etc.