Cart 0

inbrengbeschrijving eenmanszaak

Per 1 oktober 2012 is er voor een inbrengbeschrijving geen accountantscontrole meer nodig. Dat levert een flinke kostenbesparing op omdat de beroepsorganisatie voor accountants lange bewerkelijke lijstjes opstelt die een accountant moet doorlopen. Hier staat nu wel tegenover dat de bestuurder aansprakelijk is indien er een waardetekort op de ingebrachte vermogensbestanddelen ten opzichte van de waarde van de uitgegeven aandelen blijkt te zijn.

Tevens is het vereiste dat de cijfers niet ouder mogen zijn dan 5 maanden op het moment dat de stukken bij de notaris worden ondertekend, verruimd naar 6 maanden.Indien je echter informatie hebt die een fundamenteel ander licht laat schijnen op de inbrengbeschrijving dan moet je dat vermelden of de inbreng zelfs achterweg laten. Doordat er geen minimumkapitaalvereiste meer is zal je niet zo snel een aanvullende storting in contanten hebben. Het eigen vermogen moet wel positief blijven zodat er tenminste voor €1 aan aandelen wordt uitgegeven.

 

25.00

document type : .docx

Categorie:

Fiscaalcontract – Inbrengbeschrijving eenmanszaak 2:204a BW

Per 1 oktober 2012 is er voor een inbrengbeschrijving geen accountantscontrole meer nodig. Dat levert een flinke kostenbesparing op omdat de beroepsorganisatie voor accountants lange bewerkelijke lijstjes opstelt die een accountant moet doorlopen. Hier staat nu wel tegenover dat de bestuurder aansprakelijk is indien er een waardetekort op de ingebrachte vermogensbestanddelen ten opzichte van de waarde van de uitgegeven aandelen blijkt te zijn.

Tevens is het vereiste dat de cijfers niet ouder mogen zijn dan 5 maanden op het moment dat de stukken bij de notaris worden ondertekend, verruimd naar 6 maanden.Indien je echter informatie hebt die een fundamenteel ander licht laat schijnen op de inbrengbeschrijving dan moet je dat vermelden of de inbreng zelfs achterweg laten. Doordat er geen minimumkapitaalvereiste meer is zal je niet zo snel een aanvullende storting in contanten hebben. Het eigen vermogen moet wel positief blijven zodat er tenminste voor €1 aan aandelen wordt uitgegeven.

Deze inbrengbeschrijving is met name geschikt om een eenmanszaak in een BV te brengen. Het model is zowel geschikt voor een fiscaal ruisende dan wel een fiscaal geruisloze variant. Je zal wel de juiste woordkeuze moeten selecteren in de inbrengbeschrijving. De inbrengbeschrijving gaat er van uit dat de bestuurder zijn administrateur, accountant of adviseur inschakelt om voor hem de inbrengbeschrijving op te stellen. Uiteraard kan een bestuurder de inbrengbeschrijving ook zelf opstellen door met name de opdracht uit de inbrengbeschrijving te halen.

De inbrengbeschrijving is bruikbaar voor de situatie dat de inbreng plaats vind met de laatste jaarrekeningcijfers dan wel met de situatie dat er tussentijdse cijfers gebruikt moeten worden.

De inbrengbeschrijving bevat de volgende onderdelen:

  • Verklaring Inbrengbeschrijving;
  • De inbrengbalans;
  • Een toelichting op de gebruikte waarderingsgrondslagen;
  • Een opdrachtbevestiging met een omschrijving van de werkzaamheden.

Nadat de eenmanszaak is ingebracht kun je eventueel met behulp van de inbrengbeschrijving bedrijfsfusie die Fiscaalcontract ook heeft, de onderneming verder laten uitzakken in een werkmaatschappij. In die inbrengbeschrijving kun je bijvoorbeeld het stamrecht en de liquide middelen niet opnemen zodat die in de holding achterblijven.

Zie verder onze andere bruikbare tools om te bepalen, intentieverklaringen voor de terugwerkende kracht of te bepalen of het cijfermatig aantrekkelijk is om de eenmanszaak in een BV om te zetten, of een eenmanszaak te waarderen en ruisend in te brengen, of geruisloos in te brengen.

U kunt ons natuurlijk altijd bellen om u te laten begeleiden, u te laten adviseren met uw reorganisatie dan wel u volledig te ontzorgen met uw reorganisatie.

HET TEAM FISCAALCONTRACT