Cart 0

Inbrengbeschrijving VOF 2:204a BW

Per 1 oktober 2012 is er voor een inbrengbeschrijving geen accountantscontrole meer nodig. Dat levert een flinke kostenbesparing. Hier staat wel tegenover dat de bestuurder aansprakelijk is, indien er een waardetekort is ten opzichte van van de waarde van de uitgegeven aandelen blijkt te zijn achteraf.

Tevens is het vereiste dat de cijfers niet ouder mogen zijn dan 5 maanden op het moment dat de stukken worden ondertekend bij de notaris, verruimd naar 6 maanden. Indien je echter informatie hebt die een fundamenteel ander licht laten schijnen op de inbrengbeschrijving op het moment dat je bij de notaris zit, dam moet je dat vermelden, de verhouding uit te geven aandelen en agio wijzigen of de inbreng achterwege laten, dan wel bijstorten in contanten. Doordat er geen minimum kapitaalvereiste meer is, zal je niet zo sneleen aanvullende storting in contanten hebben. Het eigen vermogen moet wel positief blijven zodat er tenminste voor €1 aan aandelen wordt uitgegeven.

25.00

document type : .docx, .pdf,

Categorie: Tag:

FISCAALCONTRACT – Inbrengbeschrijving VOF 2:204a BW

Per 1 oktober 2012 is er voor een inbrengbeschrijving geen accountantscontrole meer nodig. Dat levert een flinke kostenbesparing. Hier staat wel tegenover dat de bestuurder aansprakelijk is, indien er een waardetekort is ten opzichte van van de waarde van de uitgegeven aandelen blijkt te zijn achteraf.

Tevens is het vereiste dat de cijfers niet ouder mogen zijn dan 5 maanden op het moment dat de stukken worden ondertekend bij de notaris, verruimd naar 6 maanden. Indien je echter informatie hebt die een fundamenteel ander licht laten schijnen op de inbrengbeschrijving op het moment dat je bij de notaris zit, dam moet je dat vermelden, de verhouding uit te geven aandelen en agio wijzigen of de inbreng achterwege laten, dan wel bijstorten in contanten. Doordat er geen minimum kapitaalvereiste meer is, zal je niet zo sneleen aanvullende storting in contanten hebben. Het eigen vermogen moet wel positief blijven zodat er tenminste voor €1 aan aandelen wordt uitgegeven.

Deze inbrengbeschrijving is met name geschikt om een VOF in een nieuw opgerichte BV te brengen. Voor een bestaande BV gebruik je een 2:204b verklaring of pas je dit model aan. In het bijzonder veronderstelt deze inbrengbeschrijving dat een VOF aandeel van 1 van de vennoten wordt ingebracht en zul je de inbrengbeschrijving voor iedere vennoot voor zijn eigen holding afzonderlijk moeten opstellen.  Het model is ook aan te passen aan het scenario dat de vennoten geen eigen holding wensen en de VOF direct in een werkmaatschappij willen inbrengen.

Indien de vennoten ieder een eigen holding willen hebben zul je ook een inbrengbeschrijving moeten maken voor de doorinbreng naar een tussenholding of werkmaatschappij. Dit kan heel goed met onze inbrengbeschrijving bedrijfsfusie.

Het model is zowel geschikt om een VOF fiscaal ruisend dan wel fiscaal geruisloos in een BV te brengen. Zie verder onze rekenmodellen om te berekenen welke variant het meest voordelig is en om eventueel de goodwill van de VOF te berekenen. De inbrengbeschrijving gaat er verder van uit dat de bestuurder zijn administrateur, accountant of adviseur inschakelt om voor hem de inbrengbeschrijving op te stellen. Uiteraard kan een bestuurder de inbrengbeschrijving ook zelf opstellen door met name de opdracht uit de inbreng beschrijving te halen.

De inbrengbeschrijving is bruikbaar voor de situatie dat de de laatste jaarrekening wordt gebruikt dan wel dat er op basis van tussentijdse cijfers wordt ingebracht.

Deze inbrengbeschrijving bevat de volgende onderdelen:

  •  Verklaring inbrengbeschrijving;
  • De inbrengbalans;
  • Een toelichting op de gebruikte waarderingsgrondslagen;
  • Een opdrachtbevestiging met een omschrijving van de werkzaamheden.

Mocht u vragen hebben of ons het werk wilt laten verrichten dan kunt u ons uiteraad bellen.