Cart 0

Intentieverklaring ten behoeve van de bedrijfsfusiefaciliteit

Indien met behulp van de bedrijfsfusiefaciliteit een onderneming uitzakt in een nieuwe opgerichte of bestaande vennootschap kan een intentieverklaring benodigd zijn om terugwerkende kracht naar het begin van het boekjaar te verkrijgen.

De terugwerkende kracht is slechts een van de aandachtspunten. De terugwerkende kracht is van belang omdat het bestaande boekjaar dan niet in meerdere aangifteperiode wordt verdeeld. Dit zou een hoop extra beslommeringen en kosten met zich meebrengen. De intentieverklaring, ook wel voorovereenkomst genoemd, kan een belangrijke tool zijn voor het succesvol laten verlopen van deze faciliteit.

20.00

document type : .doc

Categorie: Tags: , , ,

Fiscaal contract Intentieverklaring oprichting werk BV ten behoeve van de bedrijfsfusiefaciliteit

Indien met behulp van de bedrijfsfusiefaciliteit een onderneming uitzakt in een nieuwe opgerichte of bestaande vennootschap kan een intentieverklaring benodigd zijn om terugwerkende kracht naar het begin van het boekjaar te verkrijgen.

De terugwerkende kracht is slechts een van de aandachtspunten. De terugwerkende kracht is van belang omdat het bestaande boekjaar dan niet in meerdere aangifteperiode wordt verdeeld. Dit zou een hoop extra beslommeringen en kosten met zich meebrengen. De intentieverklaring, ook wel voorovereenkomst genoemd, kan een belangrijke tool zijn voor het succesvol laten verlopen van deze faciliteit.

De laatste termijn van registratie van de voorovereenkomst is voor 1 oktober van een boekjaar. je kunt dan terugwerkende kracht verkrijgen tot 1 januari van hetzelfde boekjaar. Vanaf 1 januari 2014 wil dat je voor regisratie een geleideformulier gebruikt, zie de toelichting van de intentieverklaring.

Naast de intentieverklaring voor de bedrijfsfusiefaciliteit, hebben wij aparte modellen voor reorganisaties waarbij een eenmanszaak of VOF ruisend of geruisloos wordt ingebracht al dan niet gevold door een verdere uitzakking met behulp van de bedrijfsfusiefaciliteit. Tevens beschikken wij over voorbeeld koopovereenkomsten die zorgen voor de juridische vastlegging van de activa passiva transactie die aan deze faciliteit ten grondslag ligt. Deze koopovereenkomst maakt bijvoorbeeld de verschillende leveringshandelingen, koopprijs voorde uitgifte van aandelen inzichtelijk.

Deze intentieverklaring is aangepast aan de per 1 oktober 2012 geldende nieuwe wetgeving, de flex BV. Zo is bijvoorbeeld het begrip maatschappelijk kapitaal uit deze intentieverklaring gehaald en vervangen door de begrippen geplaatst en gestort kapitaal. Deze wijziging houdt in dat u bij een uitreiking van aandelen niet meer bij de notaris langs hoeft, ervan uitgaande dat u het begrip maatschappelijk kapitaal ook niet meer in de statuten heeft staan. Indien u reorganiseert met een bestaande BV opgericht onder het oude recht kunt u deze intentieverklaring ook gebruiken.

Deze voorbeeld intentieverklaring inbreng onderneming met behulp van de bedrijfsfusiefaciliteit bestaat uit een intentieverklaringen met toelichting en een begeleidende registratiebrief voor de belastingdienst afdeling successie en registratie.

 • De belangrijkste bepalingen zijn:
 • Voornemen oprichting BV;
 • Omschrijving doel BV;
 • Omschrijving kapitaal;
 • Volstorting door inbreng in natura;
 • Een alternatieve volstorting door oprichting in contanten;
 • Aanvang besloten vennootschap;
 • Risico overgangstijdstip;
 • Benoeming directie;
 • Boekjaar;
 • De in te schakelen notaris al dan niet reeds bekend;
 • Alternatief overgangstijdstip, gelegen na ondertekening van de intentieverklaring.