Cart 0

Geldleningsovereenkomst BV-BV/DGA

Met dit modelcontract geldleningsovereenkomst tussen BV’s, dan wel BV en DGA, worden juridisch de voorwaarden van de lening vastgelegd. Deze overeenkomst bevat de essentiële onderdelen die je voor een dergelijke geldleningsovereenkomst tussen BV’s dan wel DGA nodig hebt. Deze overeenkomst is geschikt voor een intercompany lening binnen een groep maar ook voor geldverstrekkingen aan de DGA of financieringen van derden of derden waar je een minderheidsbelang in hebt.

Voor de hoogte van de rentevergoeding zal je zelf een onderzoek moeten doen naar de geldende marktrente voor (bedrijfs)financieringen, de looptijd, de periode dat de rente vast staat en een schatting moeten maken van het risico. Er is mogelijkheid om zekerheden te stellen. Hiervoor kun je onze pandovereenkomsten gebruiken inzake vorderingen, bedrijfsvoorraden en materiele vaste activa. Bij stil pandrecht dien je alert te handelen indien je gebruik wil maken van je pandrecht.

25.00

document type : .docx

Categorie:

Fiscaalcontract Leningsovereenkomst BV-BV

Met dit modelcontract geldleningsovereenkomst tussen BV’s, dan wel BV en DGA, worden juridisch de voorwaarden van de lening vastgelegd. Deze overeenkomst bevat de essentiële onderdelen die je voor een dergelijke geldleningsovereenkomst tussen BV’s dan wel DGA nodig hebt. Deze overeenkomst is geschikt voor een intercompany lening binnen een groep maar ook voor geldverstrekkingen aan de DGA of financieringen van derden of derden waar je een minderheidsbelang in hebt.

Voor de hoogte van de rentevergoeding zal je zelf een onderzoek moeten doen naar de geldende marktrente voor (bedrijfs)financieringen, de looptijd, de periode dat de rente vast staat en een schatting moeten maken van het risico. Er is mogelijkheid om zekerheden te stellen. Hiervoor kun je onze pandovereenkomsten gebruiken inzake vorderingen, bedrijfsvoorraden en materiele vaste activa. Bij stil pandrecht dien je alert te handelen indien je gebruik wil maken van je pandrecht.

Ten aanzien van de fiscale aftrekbeperkingen is het niet mogelijk een compleet beeld te geven van de mogelijke valkuilen. Uiteraard kunnen we wel een aantal handige tips geven. De looptijd van deze modelovereenkomst geldleningsovereenkomst is standaard op 10 jaar gezet. Verder hebben we een thin cap analyse rekenmodel in onze rekenmodellen staan die je kunt gebruiken indien je een indicatie wilt of je intercompany solvabiliteit zorgelijk is.

Mocht je deze leningsovereenkomst ook voor buitenlandse situaties willen gebruiken, zal je voor rente aftrekbeperkingen oa. moeten weten of het betreffende land een belastingtarief heeft dat lager is dan 10%. Wij hebben deze overeenkomsten uiteraard ook in het engels beschikbaar. Binnen de Europese Unie zijn met name Belgie, Cyprus, Malta (holding-werkmaatschappij) landen die enige aandacht vragen omdat het belastingtarief wordt beoordeeld naar Nederlandse maatstaven dwz de Nederlandse belastinggrondslag.

Uiteraard is het mogelijk om in meer complexe situaties gebruik te maken van onze expertise. Neem hiervoor contact met ons op.

Dit model contract bevat de volgende bepalingen:·

 • Lening;
 • Looptijd;
 • Rente;
 • Aflossing;
 • Informatievoorziening;
 • Belastingheffing;
 • Betaling;
 • Onmiddellijke opeisbaarheid;
 • Bewijs van schuld;
 • Zekerheden (meerdere alternatieven)
 • Verrekening;
 • Cessie;
 • Toepasselijk recht;
 • Kosten.