Cart 0

Koopovereenkomst roerende zaken

Deze koopovereenkomst voor roerende zaken is geschikt voor nationale transacties. Voor internationale transacties geldt in principe het Weens koopverdrag. Het moet gaan om professionele kooptransacties. Consumententransacties vallen hier dus niet onder.

Ook de partijen die de overeenkomst willen sluiten dienen professionele partijen te zijn. Een van de partijen kan niet consument zijn. Voor consumentenkoop gelden weer andere regels. Deze overeenkomst tot koop is ook geschikt voor gelieerde partijen. Wellicht zul je dan de bepalingen van de koopovereenkomst iets anders afsluiten. Deze overeenkomst bevat redelijk wat keuzes zodat je de overeenkomst heel specifiek kunt maken.

20.00

document type : .docx

Categorie:

Fiscaalcontract Koopovereenkomst roerende zaak

Deze koopovereenkomst voor roerende zaken is geschikt voor nationale transacties. Voor internationale transacties geldt in principe het Weens koopverdrag. Het moet gaan om professionele kooptransacties. Consumententransacties vallen hier dus niet onder.

Ook de partijen die de overeenkomst willen sluiten dienen professionele partijen te zijn. Een van de partijen kan niet consument zijn. Voor consumentenkoop gelden weer andere regels. Deze overeenkomst tot koop is ook geschikt voor gelieerde partijen. Wellicht zul je dan de bepalingen van de koopovereenkomst iets anders afsluiten. Deze overeenkomst bevat redelijk wat keuzes zodat je de overeenkomst heel specifiek kunt maken.

Onder roerende goederen kan alles bijna alles wat in het algemeen geen huis of grond is worden verstaan. Dit kan derhalve paarden, tractors, metalen, granen, consumptiegoederen etc. zijn. Diensten vallen hier uiteraard niet onder. Voor de koop van aandelen van je BV hebben we echter een specifieke overeenkomst staan op de site.

De meeste goederenleveranties vinden plaats onder algemene voorwaarden. Dit is derhalve een belangrijk aandachtspunt bij het hele proces van koop en verkoop en de beperking van risico’s.

De overeenkomst bevat een toelichting op de belangrijke punten van de overeenkomst. Deze overeenkomst van koop en verkoop bevat de volgende bepalingen:

  • Object;
  • Levering;
  • Koopprijs;
  • Eigendomsvoorbehoud;
  • Conformiteit;
  • Algemene voorwaarden;
  • Aansprakelijkheid;
  • Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn;
  • Ingebrekestelling, verzuim, ontbinding;
  • Toepasselijk recht en bevoegde rechter.