Cart 0
https://www.fiscaalcontract.nl/wp-content/uploads/2017/09/Geldlening-EW.pdf[pdf-embedder url=""]

Leningsovereenkomst eigen woning

Met dit voorbeeldcontract geldlening eigen woning kun je de financiering vanuit je eigen holding of BV juridisch vormgeven, een hypotheek eigen BV. Uiteraard kun je deze overeenkomst ook gebruiken voor de financiering voor een korte periode van een bepaald bedrag voor een bepaalde periode van de eigen woning dan wel volledig als aanvulling op de financiering van de eigen woning door de bank. Het is eventueel mogelijk deze lening achter te stellen op bijvoorbeeld de lening van de bank.

Deze leningsovereenkomst is zowel te gebruiken voor oude als nieuwe hypotheek rente aftrek modellen. Er is een informatieverplichting richting fiscus opgenomen voor een eigen beheer lening. Er kan zowel annuitair als aflossingsvrij worden afgelost en andere methodes zoals lineiare aflossing is eenvoudig toe te voegen. de fiscale wetgeving is inmiddels zeer complex en lastig geworden met vele mogelijkheden en regimes.

25.00

document type : .docx

Categorie: Tags: ,

FiscaalContract – Lening eigen woning met eigen BV

Met dit voorbeeldcontract geldlening eigen woning kun je de financiering vanuit je eigen holding of BV juridisch vormgeven, een hypotheek eigen BV. Uiteraard kun je deze overeenkomst ook gebruiken voor de financiering voor een korte periode van een bepaald bedrag voor een bepaalde periode van de eigen woning dan wel volledig als aanvulling op de financiering van de eigen woning door de bank. Het is eventueel mogelijk deze lening achter te stellen op bijvoorbeeld de lening van de bank.

Deze leningsovereenkomst is zowel te gebruiken voor oude als nieuwe hypotheek rente aftrek modellen. Er is een informatieverplichting richting fiscus opgenomen voor een eigen beheer lening. Er kan zowel annuitair als aflossingsvrij worden afgelost en andere methodes zoals lineiare aflossing is eenvoudig toe te voegen. de fiscale wetgeving is inmiddels zeer complex en lastig geworden met vele mogelijkheden en regimes.

De zekerheden die in deze voorbeeldovereenkomst lening eigen woning zijn de zogenaamde positief-negatief hypotheekverklaring en de mogelijkheid tot pand. Het is uiteraard mogelijk om hypotheek te vestigen bij een notaris

.De zekerheden zijn een belangrijk aandachtspunt voor de bepaling van de hoogte van de rente voor deze geldlening. Verder speelt de periode waarvoor een rentevaste periode geldt een rol, de kredietwaardigheid van de geldlener, etc. een rol. Ook in je eigen BV kun je wellicht winstmarge van de bank naar jezelf toe trekken dan aan de bank te geven en het fiscale voordeel steek je ook zelf in je zak.

De maximale duur dat je recht hebt op rente aftrek is op basis van de fiscale wetgeving 30 jaar. Uiteraard is het verstandig nu al te bepalen hoe je financiële positie er dan naar verwachting uitziet en daar nu al rekening mee te houden. Zo zal je pensioenering financiële gevolgen hebben en kun je hier al vast rekening mee houden in de leningsovereenkomst eigen woning.

Dat een geldlening vanuit de BV met je overtollige liquide middelen interessant kan zijn, blijkt uit de verschillen in belastingtarieven van de wet vennootschapsbelasting en de wet inkomstenbelasting. De rente opbrengsten worden belast tegen ongeveer 20%  en de rente aftrek zal ongeveer plaatsvinden tegen 50%. Het verschil 30%, kortweg € 0,30 op iedere euro rente is snel verdiend.

Mocht je hier nog vragen of opmerkingen over hebben dan kun je contact met ons opnemen en kunnen wij je eventueel begeleiden.

Mocht je hier nog vragen of opmerkingen over hebben dan kun je contact met ons opnemen en kunnen wij je eventueel begeleiden.

Deze overeenkomst bevat naast een korte toelichting de volgende bepalingen:

 • Lening;
 • Looptijd;
 • Rente;
 • Aflossing;
 • Informatievoorziening;
 • Belastingheffing;
 • Betaling;
 • Onmiddellijke opeisbaarheid;
 • Achterstelling;
 • Bewijs van schuld;
 • Zekerheden (meerdere alternatieven);
 • Verrekening;
 • Cessie;
 • Toepasselijk recht;
 • Kosten.