Cart 0

Personeelslening

Met dit voorbeeldcontractpersoneelslening kan de lening die aan een personeelslid wordt verstrekt juridisch en fiscaal worden vastgelegd. In dit modelcontract personeelslening wordt ervan uitgegaan dat er een lening wordt verstrekt voor de aanschaf van een auto. In de praktijk is dit een veel voorkomende personeelslening omdat beide er een belang bij hebben. Indien het niet een auto betreft maar bijvoorbeeld een computer, kan dat woord eenvoudig worden veranderd in het betreffende object.

Naast het juridisch vastleggen hoe de aflossing en de rente op de maandelijkse loonbetaling zal worden gehouden kun je bij ons een annuitair overzicht laten maken om de maandelijkse verwerking in de loonadministratie inzichtelijk te maken. Houdt hierbij rekening dat de belastingdienst een minimum aan te houden rente hanteert. Indien je hieronder zit zal het als een voordeel voor de werknemer worden beschouwd en zal dat voordeel verloond dienen te worden. Wij hebben een korte toelichting aan het contract personeelslening toeggevoegd om de fiscale maar ook de juridische aspecten op hoofdlijn te verduidelijken.

22.00

document type : .docx

Categorie:

Fiscaalcontract Personeelslening

Met dit voorbeeldcontractpersoneelslening kan de lening die aan een personeelslid wordt verstrekt juridisch en fiscaal worden vastgelegd. In dit modelcontract personeelslening wordt ervan uitgegaan dat er een lening wordt verstrekt voor de aanschaf van een auto. In de praktijk is dit een veel voorkomende personeelslening omdat beide er een belang bij hebben. Indien het niet een auto betreft maar bijvoorbeeld een computer, kan dat woord eenvoudig worden veranderd in het betreffende object.

Naast het juridisch vastleggen hoe de aflossing en de rente op de maandelijkse loonbetaling zal worden gehouden kun je bij ons een annuitair overzicht laten maken om de maandelijkse verwerking in de loonadministratie inzichtelijk te maken. Houdt hierbij rekening dat de belastingdienst een minimum aan te houden rente hanteert. Indien je hieronder zit zal het als een voordeel voor de werknemer worden beschouwd en zal dat voordeel verloond dienen te worden. Wij hebben een korte toelichting aan het contract personeelslening toeggevoegd om de fiscale maar ook de juridische aspecten op hoofdlijn te verduidelijken.

Wij raden aan om extra zekerheid te bedingen, zoals bijvoorbeeld een pandrecht op het door de werknemer aan te schaffen object. De exacte vorm van zekerheid is natuurlijk afhankelijk van het betreffende object. Indien er een einde komt aan het arbeidscontract zal je als werkgever aanvullende zekerheid willen hebben om de aflossing van de lening zeker te stellen.

Er is bewust voor gekozen deze voorbeeldovereenkomst personeelslening zo beknopt mogelijk te houden zodat het contract voor een ieder duidelijk blijft. Dit uitgangspunt heeft zich in de praktijk bewezen zonder dat er tekortkomingen aan verbonden zijn geweest. In de toelichting zijn op sommige artikelen nog wel aanvullende tips aangereikt.

De voorbeeldovereenkomst personeelslening bevat naast een toelichting de volgende bepalingen:

  • Hoofdsom;
  • Rente en aflossing;
  • Beeindiging dienstbetrekking;
  • Zekerheid.