Cart 0

Notulen omzetting vordering agio

Met deze notulen besluit de aandeelhouder BV om in zijn dochtermaatschappij zijn rekening courant vordering of lening, geheel of gedeeltelijk om te zetten. Uiteraard zit er een tegenstrijdig belang besluit in omdat de aandeelhouder vreemd vermogen omzet in eigen vermogen. Civielrechtelijk is dit voldoende.

Fiscaal dienen er nog aanvullende checks gedaan te worden. Zo zal moeten worden getoetst of de vordering die omgezet wordt wel volwaardig is. Indien achteraf blijkt dat dit niet het geval is, heeft de belastingdienst veel wettelijke instrumenten om correcties door te voeren. De belastingdiest acht het ongewenst om een afgewaarde vordering waarbij de afwaardering ten laste van de belastinggrondslag is gebracht via omzetting in eigen vermogen weer onbelast te laten vollopen in de toekomst.

7.00

document type : .doc

Categorie:

Fiscaal contract omzetting vordering in agio

Met deze notulen besluit de aandeelhouder BV om in zijn dochtermaatschappij zijn rekening courant vordering of lening, geheel of gedeeltelijk om te zetten. Uiteraard zit er een tegenstrijdig belang besluit in omdat de aandeelhouder vreemd vermogen omzet in eigen vermogen. Civielrechtelijk is dit voldoende.

Fiscaal dienen er nog aanvullende checks gedaan te worden. Zo zal moeten worden getoetst of de vordering die omgezet wordt wel volwaardig is. Indien achteraf blijkt dat dit niet het geval is, heeft de belastingdienst veel wettelijke instrumenten om correcties door te voeren. De belastingdiest acht het ongewenst om een afgewaarde vordering waarbij de afwaardering ten laste van de belastinggrondslag is gebracht via omzetting in eigen vermogen weer onbelast te laten vollopen in de toekomst.

In de praktijk bestaat er behoeft aan het omzetten van vreemd vermogen in eigen vermogen om bijvoorbeeld de solvabilteit te verbeteren in verband met bijvoorbeeld het verkoopklaar maken, voldoen aan de ratiofinanciering van de bank dan wel aantrekken van vreemd vermogen, of bijvoorbeeld fiscale redenen.

Mocht je je financiele positie door herfinanciering willen overwegen dan wel het aantrekken van financieringen dan kun je contact met ons opnemen.

HET TEAM FISCAALCONTRACT