Cart 0

Interim-dividend notulen (dividenduitkering)

Bij dividenduitkeringen wordt er onderscheid gemaakt tussen uitkeren van dividend over een boekjaar uit aanwezige reserves, nadat de jaarrekening is opgemaakt en uitkeren van dividend over het lopende boekjaar. Dit laatste heet interim-dividend. De statuten van de vennootschap moeten een interim dividend toestaan. Voor een NV geldt nog de aanvullende eis, die bij een BV niet bestaat, van een tussentijdse vermogensopstelling bij een interim dividenduitkering.

Deze notulen is opgemaakt als een dividenduitkering tussen DGA en Holding. Voor een dividenduitkering tussen twee BV’s kun je onze dividendnotulen BV’s downloaden. Deze notulen zijn opgemaakt in overeenstemming met de nieuwe flex BV wetgeving dat er allereerst een dividendruimte berekening wordt opgesteld. Zie hervoor ons rekenmodel dividendruimte berekenen.

7.00

document type : .doc

Categorie:

Fiscaal contract Notulen (interim) dividend

Bij dividenduitkeringen wordt er onderscheid gemaakt tussen uitkeren van dividend over een boekjaar uit aanwezige reserves, nadat de jaarrekening is opgemaakt en uitkeren van dividend over het lopende boekjaar. Dit laatste heet interim-dividend. De statuten van de vennootschap moeten een interim dividend toestaan. Voor een NV geldt nog de aanvullende eis, die bij een BV niet bestaat, van een tussentijdse vermogensopstelling bij een interim dividenduitkering.

Deze notulen is opgemaakt als een dividenduitkering tussen DGA en Holding. Voor een dividenduitkering tussen twee BV’s kun je onze dividendnotulen BV’s downloaden. Deze notulen zijn opgemaakt in overeenstemming met de nieuwe flex BV wetgeving dat er allereerst een dividendruimte berekening wordt opgesteld. Zie hervoor ons rekenmodel dividendruimte berekenen.

Een dividenduitkering is mogelijk als er voldoende vrije ruimte is. De vrije ruimte kun je berekenen door van het eigen vermogen het opgevraagde en gestorte kapitaal, de wettelijke en statutaire reserves af te halen. Het bedrag wat je dan over houdt kan worden uitgekeerd.  Mocht je vrije ruimte niet voldoende zijn om dividend uit te keren is de dividenduitkering nietig. Dat wil zeggen voor civiele toepassing geacht niet te hebben plaatsgevonden. De aandeelhouders moeten het onverschuldigd uitgekeerde dividend dan terugbetalen. Fiscaal moet je wel dividendbelasting etc. betalen. Je moet dan achteraf je geld maar weer zien terug te krijgen van de belastingdienst.

Naast een zuiver rekenkundige exercitie zul je ook moeten beoordelen of het belang van de vennootschap die dividenduitkering wel toelaat. Blijft er voldoende werkkapitaal over in de onderneming etc.

Met deze dividendnotulen leg je de dividenduitkering vast. Of er een aangifte dividendbelasting moet worden opgesteld hangt af van de vraag of een dochter-moeder dividend bij BV’s wordt uitgekeerd of dat er aan de aandeelhouder natuurlijk persoon een uitkering moet worden gedaan. In het laatste geval zal je altijd een aangifte dividend belasting moeten opstellen en binnen een maand na uitkering moeten indienen.