Cart 0

Notulen goedkeuring jaarrekening en decharge

Met deze notulen wordt de jaarrekening goedgekeurd en wordt decharge aan het bestuur verleend. Deze notulen horen standaard bij een jaarrekening, de publicatiestukken en legt dat proces van het opstellen van de jaarrekening ondernemingsrechtelijk vast. De publicatiestukken worden ook goedgekeurd en het resultaat wordt aan de algemene reserve toegevoegd.

De decharge is van belang voor de bestuurder. Decharge vrijwaart je niet van handelingen waarover je geen informatie hebt versrekt. Voor foutjes waar je informatie over verstrekt, kun je gedecharged worden, voor fraudeleuze handelingen die je verborgen houdt niet.

7.00

document type : .doc

Categorie:

Notulen goedkeuring jaarrekening en decharge

Met deze notulen wordt de jaarrekening goedgekeurd en wordt decharge aan het bestuur verleend. Deze notulen horen standaard bij een jaarrekening, de publicatiestukken en legt dat proces van het opstellen van de jaarrekening ondernemingsrechtelijk vast. De publicatiestukken worden ook goedgekeurd en het resultaat wordt aan de algemene reserve toegevoegd.

De decharge is van belang voor de bestuurder. Decharge vrijwaart je niet van handelingen waarover je geen informatie hebt versrekt. Voor foutjes waar je informatie over verstrekt, kun je gedecharged worden, voor fraudeleuze handelingen die je verborgen houdt niet.

Als optie wordt het uitstelbesluit tot het opmaken van de jaarrekening uit de vorige vergadering van aandeelhouders bevestigd. Indien de jaarrekening binnen 5 maanden wordt vastgesteld, moet dit besluit worden verwijderd.

Ook worden de overige besluiten die toestemming vereisen volgens de statuten goedgekeurd.