Cart 0

Notulen cooperatie

Met deze notulen kunt u de besluiten en belangrijke lopende discussies van een ledenvergadering vastleggen. De structuur van deze notulen is een algemene inleiding zodat er een geldig besluit kan worden genomen. Voorts wordt er een mogelijkheid tot het vastleggen van onderbouwingen van besluiten en lopende discussies geboden. Daarna komen de besluiten aan de orde. En als laatste is er ruimte om de opmerkingen van de rondvraag vast te leggen en als laatste de vergadering te sluiten.

Het is belangrijk om tijdens de vergadering de lopende discussies van de genomen besluiten te onderscheiden. Ook verdient de hoedinigheid van de personen, leden, bestuurders, etc. te worden vastgelegd zodat kan worden vastgesteld of aan de statutaire vereisten van het nemen van besluiten wordt voldaan. De notulen bevat dan ook een presentielijst die ondertekend moet worden.

12.00

FISCAALCONTRACT NOTULEN ALGEMENE VERGADERING COÖPERATIE

Met deze notulen kunt u de besluiten en belangrijke lopende discussies van een ledenvergadering vastleggen. De structuur van deze notulen is een algemene inleiding zodat er een geldig besluit kan worden genomen. Voorts wordt er een mogelijkheid tot het vastleggen van onderbouwingen van besluiten en lopende discussies geboden. Daarna komen de besluiten aan de orde. En als laatste is er ruimte om de opmerkingen van de rondvraag vast te leggen en als laatste de vergadering te sluiten.

Het is belangrijk om tijdens de vergadering de lopende discussies van de genomen besluiten te onderscheiden. Ook verdient de hoedinigheid van de personen, leden, bestuurders, etc. te worden vastgelegd zodat kan worden vastgesteld of aan de statutaire vereisten van het nemen van besluiten wordt voldaan. De notulen bevat dan ook een presentielijst die ondertekend moet worden.

Mocht u nog fiscale of civiele vragen hebben verband houdende met een coöperatie, zoals het opstellen van ledenovereenkomsten, fiscale winstberekeningen of civiele en/of fiscale vragen in het algemeen? Neem dan gerust contact met ons op.