Cart 0

Notulen algemeen DGA ,

Met deze notulen kun je elk besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders vastleggen. Deze notulen zien specifiek op besluiten tussen DGA en zijn BV. Een DGA is juridisch verplicht om elke rechtshandeling tussen DGA en zijn BV schriftelijk vast te leggen.

Deze notulen zijn algemeen en kan zelf aangepast worden met elk denkbaar besluit. Het betreft een notulen voor een algemene vergadering van aandeelhouders waarbij de aandelen niet gecertificeerd zijn. Voor buitengewone vergaderingen van aandeelhouders dien je een ander model te kiezen evenals voor besluiten tussen twee BV’s. Voor sommige specifieke besluiten zijn speciale notulen gemaakt. Dit zijn doorgaans besluiten waar een specifieke regeling voor bestaat zoals ontbinden van een BV, pensioenen, vaststellen jaarrekening, etc.

7.00

Notulen algemeen DGA

Met deze notulen kun je elk besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders vastleggen. Deze notulen zien specifiek op besluiten tussen DGA en zijn BV. Een DGA is juridisch verplicht om elke rechtshandeling tussen DGA en zijn BV schriftelijk vast te leggen.

Deze notulen zijn algemeen en kan zelf aangepast worden met elk denkbaar besluit. Het betreft een notulen voor een algemene vergadering van aandeelhouders waarbij de aandelen niet gecertificeerd zijn. Voor buitengewone vergaderingen van aandeelhouders dien je een ander model te kiezen evenals voor besluiten tussen twee BV’s. Voor sommige specifieke besluiten zijn speciale notulen gemaakt. Dit zijn doorgaans besluiten waar een specifieke regeling voor bestaat zoals ontbinden van een BV, pensioenen, vaststellen jaarrekening, etc.