Cart 0

Rekening courant overeenkomst DGA

Met deze rekening-courantovereenkomst directeur-holding wordt schriftelijk een juridische basis gelegd voor het op eenvoudige wijze verrekenen van onderlinge transacties tussen aandeelhouder directeur en B.V. In principe is een aandeelhouder volgens het ondernemingsrecht verplicht rechtshandelingen tussen zichzelf en de B.V. schriftelijk vast te leggen. Door de vastlegging ontstaat een bewijsrechtelijk voordeel waarmee je makkelijker gelijk kunt krijgen indien er een geschil ontstaat met bijvoorbeeld de fiscus en/of derden. Wat is er is er nu leuker, gelijk hebben of krijgen?

Een directeur-grootaandeelhouder zal veelvuldig geringe transacties met zijn B.V. aangaan. Een rekening-courant verhouding wordt vaak boekhoudkundig opgemaakt in de administratie van de B.V.Deze rekening courant overeenkomst is geschikt voor het verrekenen van onderlinge transacties zoals bijvoorbeeld het betalen van een verzekering door de BV die door de directeur aandeelhouder gedragen zou moeten worden.

20.00

document type : .doc

Categorie:

Fiscaal contract Rekening courant DGA-Holding

Met deze rekening-courantovereenkomst directeur-holding wordt schriftelijk een juridische basis gelegd voor het op eenvoudige wijze verrekenen van onderlinge transacties tussen aandeelhouder directeur en B.V. In principe is een aandeelhouder volgens het ondernemingsrecht verplicht rechtshandelingen tussen zichzelf en de B.V. schriftelijk vast te leggen. Door de vastlegging ontstaat een bewijsrechtelijk voordeel waarmee je makkelijker gelijk kunt krijgen indien er een geschil ontstaat met bijvoorbeeld de fiscus en/of derden. Wat is er is er nu leuker, gelijk hebben of krijgen?

Een directeur-grootaandeelhouder zal veelvuldig geringe transacties met zijn B.V. aangaan. Een rekening-courant verhouding wordt vaak boekhoudkundig opgemaakt in de administratie van de B.V.Deze rekening courant overeenkomst is geschikt voor het verrekenen van onderlinge transacties zoals bijvoorbeeld het betalen van een verzekering door de BV die door de directeur aandeelhouder gedragen zou moeten worden.

Deze rekening courant DGA-BV overeenkomst is niet geschikt voor het financieren van een bedrijfactiviteit. Gebruik hiervoor een aparte geldleningsovereenkomst!

Deze rekening courant overeenkomst DGA-Holding bevat een fiscale faciliteit om geen rente op vorderingen en schulden van de rekening courant tussen directeur-grootaandeelhouder en zijn B.V. in aanmerking te nemen. Dit is slechts mogelijk indien de vordering of schuld niet op enig moment groter is dan € 17.500 en er door beide partijen geen rente in rekening wordt gebracht.

Deze rekening courant overeenkomst DGA biedt de mogelijkheid om zekerheid voor een vordering te verkrijgen in de vorm van een pandakte. Wij hebben pandaktes voor bedrijfsmiddelen en voor vorderingen die goed te combineren zijn met deze rekening courant overeenkomst. Doe hiermee je voordeel en voeg deze rekening courant overeenkomst toe aan je winkelwagen!

Deze overeenkomst bevat in hoofdlijn:

  • de mogelijkheid een maximum bedrag aan krediet te verlenen;
  • een maximale looptijd van 10 jaar;
  • een fiscale faciliteit om geen rente in aanmerking te nemen;
  • een bepaling die het mogelijk maakt zekerheden, i.c. pand, te bedingen;
  • een bepaling die aangeeft onder welke voorwaarde(n) de vordering opeisbaar is;
  • en een korte toelichting.