Cart 0

Overeenkomst inzake rekening courant gelieerde onderneming

Met een rekening-courant overeenkomst wordt schriftelijk een juridische basis gelegd voor het op eenvoudige wijze verrekenen van onderlinge transacties tussen B.V.’s. Door de vastlegging ontstaat een bewijsrechtelijk voordeel waarmee je makkelijker gelijk kunt krijgen indien er een geschil ontstaat met bijvoorbeeld de fiscus en/of derden. Wat is er is er nu leuker, gelijk hebben of krijgen?

B.V.’s zullen veelvuldig transacties met elkaar aangaan. Een rekening-courant contract legt de juridische basis voor de wijze van verwerken in de administratie van de B.V.

20.00

document type : .doc

Categorie:

Fiscaal contract Rekening courant gelieerde ondernemingen

Met een rekening-courant overeenkomst wordt schriftelijk een juridische basis gelegd voor het op eenvoudige wijze verrekenen van onderlinge transacties tussen B.V.’s. Door de vastlegging ontstaat een bewijsrechtelijk voordeel waarmee je makkelijker gelijk kunt krijgen indien er een geschil ontstaat met bijvoorbeeld de fiscus en/of derden. Wat is er is er nu leuker, gelijk hebben of krijgen?

B.V.’s zullen veelvuldig transacties met elkaar aangaan. Een rekening-courant contract legt de juridische basis voor de wijze van verwerken in de administratie van de B.V.

Onderdelen fiscaal contract inzake rekening courant gelieerde ondernemingen

Deze overeenkomst rekening courant BV’s houdt rekening met de elementaire rente aftrekbeperkingen voor rekening-courantverhoudingen voor gelieerde ondernemingen. De hoogte van het rekening courant krediet kan worden ingevuld in deze overeenkomst. De looptijd van een vordering is beperkt tot 10 jaar. In principe zal met deze rekening courant overeenkomst tussen BV’s een zakelijke rente worden overeengekomen.

Deze rekening courant overeenkomst biedt de mogelijkheid om zekerheid voor een vordering te verkrijgen in de vorm van een pandakte. Wij hebben pandaktes voor bedrijfsmiddelen en voor vorderingen die goed te combineren zijn met deze rekening courant overeenkomst. Doe hiermee je voordeel en voeg deze overeenkomst toe aan je winkelwagen!

Deze overeenkomst bevat in hoofdlijn:

  • de mogelijkheid een maximum bedrag aan krediet te verlenen;
  • een maximale looptijd van 10 jaar;
  • er wordt rekening gehouden met fiscale rente aftrekbeperkingen;
  • een bepaling die het mogelijk maakt zekerheden, i.c. pand, te bedingen;
  • een bepaling die aangeeft onder welke voorwaarde(n) de vordering opeisbaar is;
  • en een toelichting.