Cart 0

Overeenkomst Borgtocht ondernemer

Indien je een borgtocht contract wil opstellen is het onderscheid tussen een particuliere borgtocht of een borgtocht die rechtspersoon is of een persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf van wezenlijk belang. Voor een niet particuliere borgtocht gelden geen aanvullende beschermende regels die afwijken van de algemene bepalingen inzake borgstelling maar heb je te maken met regelend recht waar je van kunt afwijken.

Dit modelcontract is uitsluitend geschikt voor ondernemers al dan niet rechtspersoon of natuurlijk persoon die uit hoofde van zijn ondernemerschap zichzelf borg stelt.  Er is een uitgebreid notenapparaat opgenomen om dit contract te verduidelijken. Voor een bortochtovereenkomst particulieren kun je de link met gerelateerde overeenkomsten gebruiken en de borgtochtovereenkomst particulier aanschaffen.

 

20.00

document type : .doc

Categorie:

Borgtocht overeenkomst met als ondernemer optredende borg

Indien je een borgtocht contract wil opstellen is het onderscheid tussen een particuliere borgtocht of een borgtocht die rechtspersoon is of een persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf van wezenlijk belang. Voor een niet particuliere borgtocht gelden geen aanvullende beschermende regels die afwijken van de algemene bepalingen inzake borgstelling maar heb je te maken met regelend recht waar je van kunt afwijken.

Dit modelcontract is uitsluitend geschikt voor ondernemers al dan niet rechtspersoon of natuurlijk persoon die uit hoofde van zijn ondernemerschap zichzelf borg stelt.  Er is een uitgebreid notenapparaat opgenomen om dit contract te verduidelijken. Voor een bortochtovereenkomst particulieren kun je de link met gerelateerde overeenkomsten gebruiken en de borgtochtovereenkomst particulier aanschaffen.

Het is gebruikelijk om een borgtochtvergoeding in aanmerking te nemen als je je voor een ander borgstelt. Als je dat niet doet is dat in het algemeen niet zakelijk volgens de belastingdienst. Dit houdt in dat je borgstelling zakelijk kunt maken als je onder andere een borgtochtvergoeding opneemt.

Als een natuurlijk persoon DGA dat doet voor zijn eigen BV is deze vergoeding belast in de inkomstenbelasting in de ter beschikkingsstellingregeling in box 1. Bij zijn BV is de vergoeding aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Indien de BV zich borg stelt voor zijn DGA zal de vergoeding belast zijn bij de BV en is er in principe geen aftrek voor de DGA. Bij een borgstelling tussen BV’s zal gelden dat het bij de een aftrekbaar is en bij de ander belast in de vennootschapsbelasting.

In dit voorbeeld contract zijn de volgende bepalingen opgenomen:

  • Borgtocht;
  • Zekerheden;
  • Bewijs;
  • Bekendheid onderliggende overeenkomst;
  • Ondeelbare schuld;
  • Kosten;
  • Samenloop rechten;
  • Overeenkomst schuldeiser-schuldenaar;
  • Niet nakoming schuldenaar;
  • Toepasselijk recht en bevoegde rechter